Nederlandse Katholieke Bond van Landelijke Rijverenigingen en Ponyclubs

Deelname aan Kampioenschappen

Deelname aan kampioenschappen

Hoewel er op dit moment nog weinig wedstrijden gereden worden in verband met de MKZ en er daardoor nog geen
selectiewedstrijden hebben kunnen doorgaan, publiceren wij onderstaand toch alv ast de regels zoals die gelden voor
deelname aan kampioenschappen. Wij hopen met u, dat de beperkende regelingen vo or de paardensport, welke
opgelegd zijn door het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, op ko rte termijn opgeheven worden, zodat
de nog geplande wedstrijden doorgang kunnen vinden.

Wij raden u aan artikel 40 van het wedstrijdreglement en art. 25 lid 3c er nog eens op na te lezen. Het is namelijk
hoogst onplezierig een selectieprocedure noodgedwongen te moeten onderbreken om dat men zich onvoldoende van
de geldende regels op de hoogte had gesteld.

Geen deelname aan kampioenschap klasse B met M-of Z-klassering bij de paarden Aanvullend op wat t.a.v. deelname aan kampioenschappen in artikel 40 van het we dstrijdreglement is bepaald, is m.b.t.
eventuele deelname aan gewestelijke en NKB-kampioenschappen klasse B paarden be sloten dat ruiters die eerder met
een paard in de dressuur in de klasse M2 of hoger waren opgenomen, of in het sp ringen in de klasse Z of hoger, niet
mogen deelnemen aan de resp. kampioenschappen in de klasse B.

Geen kampioenschap in de klasse L-springen voor ZZ-springruiters bij de paarden Het bestuur heeft bepaald dat een amazone of ruiter die in het betreffende seiz oen (gerekend vanaf 1 oktober voor het
winterseizoen en vanaf 1 april voor het zomerseizoen) met een paard in de klass e ZZ-springen (of hoger) uitkomt, niet
aan de gewestelijke- en/of N.K.B.-kampioenschappen mag deelnemen in de klasse L
-springen.
Deze bepaling geldt niet voor ponyruiters.

Starten in de juiste klasse i.v.m. selecties en kampioenschappen Tijdens de wedstrijden dient men te starten in de klasse waarin men reglementai r "thuishoort".
De enige uitzondering hierop wordt gevormd door de gewestelijke en aansluitend daarop eventueel de NKB-
kampioenschappen.
Op een gewestelijk kampioenschap mag men namelijk tot maximaal 4 weken na promo tie nog uitkomen in de oude
(lagere) klasse. Indien men zich door het daarop behaalde resultaat selecteert voor de NKB-kampioenschappen, mag
hieraan uiteraard ook in dezelfde klasse deelgenomen worden.

Bij verliespunten geen kampioenschap
Een kampioenschap mag niet toegekend worden indien dit eventueel behaald zou wo rden met verliespunten.

Geen puntentelling op gewestelijke en NKB-kampioenschappen De gewestelijke en NKB-kampioenschappen van landelijke ruiters en pony's, zowel buiten als indoor te houden, komen
niet voor puntentelling in aanmerking.

Kampioenschap Kür op muziek voor paarden
Wederom zal de kür op muziek voor paarden nivo Z2, verreden worden als apart ka mpioenschap. Bij de pony's wordt
geen kür op muziek verreden.