Consumentenbond

Notarissen veel en veel te duur

Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis willen notaris-in-loondienst

De Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis zijn erg geschrokken van de enorm gestegen notaristarieven. Beide organisaties dringen bij de Tweede Kamer en minister Jorritsma aan op een aanpassing van de vestigingseisen zodat de notaris-in-loondienst geïntroduceerd kan worden. Veel voorkomende diensten van de notaris, zoals het opmaken van testament, hypotheekakte en huwelijkse voorwaarden kunnen zo tegen een lager tarief worden aangeboden door publieke diensten zoals de burgerlijke stand en het kadaster.

De Commissie Monitoring Notariaat signaleert, twee jaar na het van kracht worden van de nieuwe Wet op het Notarisambt, een forse prijsstijging van de diensten van notarissen. De nieuwe wet had tot doel de concurrentie tussen notarissen onderling te bevorderen door een aangepast vestigingsbeleid en bandbreedtes in de prijsstelling. Dit zou leiden tot lagere tarieven voor consumenten, maar het omgekeerde gebeurt.

Terwijl de inflatie in Nederland in die periode 4,5 % bedraagt, presteren notarissen het om voor het maken van een los testament 54% meer te vragen. Voor een hypotheekakte ligt de gemiddelde prijs nu aanzienlijk boven het tot 1999 wettelijk geldende tarief. De huidige tarieven vallen weliswaar binnen de vastgestelde bandbreedtes, maar overschrijden het tot 1999 geldende maximumtarief voor minder draagkrachtigen.

De Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis zijn van mening dat de hoge tarieven vaak niet in verhouding staan tot de (standaard) handelingen die een notaris verricht. Notarissen hebben, als ambtenaar, een publieke verantwoordelijkheid: zij moeten onafhankelijk zijn en toegankelijk voor alle inkomenscategorieën. Omdat de komst van meer zelfstandig gevestigde notarissen geen lagere tarieven brengt, willen beide belangenorganisaties een verdere aanpassing van de vestigingseisen om de 'goedkopere' notaris-in-loondienst mogelijk te maken. De onafhankelijkheid van deze notaris-in-loondienst moet uiteraard wettelijk gewaarborgd zijn. Doorberekening van de kosten voor het voeren van een eigen onderneming in de consumentenprijs is dan niet aan de orde.

Veel voorkomende notarishandelingen op gebied van familierecht en onroerend goed kunnen ondergebracht worden bij publieke diensten zoals de burgerlijke stand en het kadaster. Ook belangenverenigingen kunnen een notaris-in-loondienst hebben. Zo kan de consument kiezen tussen bediening op maat door een zelfstandig gevestigde notaris en de goedkopere gestandaardiseerde dienst van de notaris-in-loondienst.