Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G
Brussel, 9 augustus 2001.

Agalev dringt aan op sociale en waardige oplossing voor SABENA-werknemers
Agalev betreurt dat het Sabena-personeel opnieuw moet opdraaien voor de slechte werking en de foutieve beslissingen van het verleden in het kader van de samenwerking met Swissair. Sabena heeft daardoor geen alternatief meer voor het huidige business-plan, dat ondermeer voorziet in de afvloeiing van 1.421 werkplaatsen.

De afvloeiing van personeel moet gebeuren in het raam van een sociaal plan dat de menselijke schade voor de werknemers maximaal inperkt. Agalev stelt daarom volgende eisen:


1. Essentieel is het behoud van de luchtvaartactiviteit. Daarvoor moet een visie op lange termijn ontwikkeld worden. Om te slagen moet deze activiteit in haar cruciale onderdelen voldoende personeel hebben. Tegelijk moet echter elk objectief overtal aan personeel in bepaalde diensten op een georganiseerde en sociaal onderhandelde wijze afgebouwd worden.


2. Voor elk onderdeel van Sabena dat eventueel verkocht zou worden moet een volledige overname van het huidige personeelsbestand als verkoopsvoorwaarde gesteld worden. Verkoop van onderdelen kan echter pas na een grondige studie van de voor- en nadelen op lange termijn van het afstoten van bepaalde activiteiten.


3. De kern van het sociaal plan moet maximale nieuwe tewerkstelling zijn. Bij het opstellen van dit plan moeten alle actoren betrokken worden : vakbonden, aandeelhouders, VDAB, Kamer van Koophandel, VBO, VEV èn de gewesten (verantwoordelijk voor vorming en opleiding).


4. De herstructurering en de afvloeiingen moeten beginnen bij het management, waarvan bepaalde delen tot op vandaag geen blijk gaven van de nodige competentie.


5. De positieve aspecten van de 'Tewerkstellingscel Renault' moeten worden overgenomen :


* De eerste 24 maanden wordt niemand ontslagen die geen ander werk heeft gevonden.

* Er komt een integrale begeleiding zowel voor werk als voor familiale, medische en socio-psychologische aspecten.

* De eerste 6 maanden moet er maximale inzet zijn van mensen en middelen om nieuwe tewerkstelling te realiseren.

* Er worden speciale opleidingsprogramma's voor nieuwe tewerkstelling voorzien.Kwaliteit en duurzaamheid van de nieuwe tewerkstelling wordt na 2 jaar geëvalueerd.


6. Bij het sociaal saneringsplan moeten ook ongeveer duizend niet-ingevulde vacatures bij Sabena mee in rekening worden genomen.


7. Het spreekt voor zich dat in het sociaal plan ook maatregelen moeten voorzien worden als :

* Vrijwillig vertrek mèt vergoeding.

* Bijkomende werkloosheidsvergoeding ten laste van de werkgever ter bestrijding van de economische werkloosheid.

* Vormings- en reoriëntatieprogramma's.

* Collectieve arbeidsherverdeling.

* Outplacement voor 45-plussers.

* Eventueel brugpensioen.


8. Bij de herstructurering kan een beroep worden gedaan op het Fonds Sluiting (KB 29.08.1985) dat leningen toelaat waarmee vergoedingen voor eventueel ontslagen werknemers betaald worden.

Het Europees Voorzitterschap draagt de sociale problematiek hoog in het vaandel. De Belgische regering is dus aan zichzelf verplicht de herstructurering van Sabena op een sociaal aanvaardbare én waardige wijze te realiseren.

Lode Vanoost
Marie-Thérèse Coenen
Agalev Volksvertegenwoordiger Ecolo
Volksvertegenwoordiger
0476/40.77.94