Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Colokatie meldkamers en maatrampscenarios

Een parlementair stuk bij het onderwerp Informatiebeleid OOV 9 augustus 2001
Na de ramp in Enschede constateerden de Commissie onderzoek vuurwerkramp en de betrokken inspecties onder meer dat de meldkamers onvoldoende zijn voorbereid op hun rol bij grootschalige incidenten en rampen. Zij bevelen de regionale besturen aan de meldkamers qua organisatie, personeel en techniek zodanig toe te rusten dat zij hun spilfunctie kunnen waarmaken. Ook adviseren zij de samenwerking te intensiveren en op termijn te streven naar integratie.
Het kabinet heeft dit advies overgenomen en zijn beleid ten aanzien van de meldkamers geïntensiveerd. Een van de maatregelen is het colokeren van de meldkamers. Het doel van het kabinet is om voor 1 januari 2004 te komen tot 25 veiligheidsregios op de schaal van de politieregios met maximaal één gecolokeerde meldkamersper regio.
Met de projecten territoriale congruentie, colokatie, het Geïntegreerd Meldkamersysteem GMS en het digitale radionetwerk C2000 worden de randvoorwaarden voor een beter functionerende meldkamer verwezelijkt. Daarnaast zal een aantal meer inhoudelijk gerichte projecten worden gestart. Deze hebben betrekking op het beschrijven van de rol, de functie en de kwaliteitseisen van de meldkamer, de organisatie van de informatievoorziening en de opleiding en het oefenen van de centralisten.


***Zie het originele bericht voor downloaden in PDF-formaat***