Actueel

Parool moet rectificeren

Bron: Rechtbank Amsterdam

Datum actualiteit: 9-08-2001

Het artikel van journalist Bart Middelburg in het Parool van 18 mei 2001 onder de kop "TCA betaalde voor rotzooitrappen" moet worden gerectificeerd. Dit heeft de fungerend president van de rechtbank Amsterdam op 9 augustus 2001 besloten. In dat artikel wordt Jerry van D. genoemd als TCA-chauffeur behorende bij "De Club van Noord" en een aantal vanwege TCA ingehuurde freefighters. Jerry van D. zou tegen betaling door TCA zijn vrijgesteld als provocateur. De rechter achtte dit onrechtmatig nu Jerry van D. voor deze feiten reeds op 29 maart 2001 buiten vervolging was gesteld. Het Parool en Middelburg hoeven de identiteit van degene van wie Middelburg het justitiedossier "Marionet" heeft verkregen niet bekend te maken. Dit acht de rechter in strijd met artikel 10 EVRM dat bepaalt dat een journalist zijn bronnen in beginsel niet hoeft te onthullen.

Ga naar betreffende uitspraak met nummer: AB3301
(Zie het originele bericht)