Gemeente Middelburg

Afdeling Communicatie
Postbus 6000
4330 LA Middelburg
tel. 0118-675450
fax 0118-675452

P E R S B E R I C H T 6 augustus 2001

Standwerkersconcours in Middelburg

Op dolle donderdag 9 augustus vindt aan de Lange Delft in Middelburg weer het traditionele s t a n d w e r k e r s c o n c o u r s plaats. Het concours begint om 10.00 uur en om 17.00 uur reikt wethouder Luitwieler de prijzen uit ter hoogte van de V&D.

Rond de zestig standwerkers hebben zich ingeschreven voor het concours. Helaas is er slechts plaats voor ongeveer 20 standwerkers. Door loting zijn de deelnemers aangewezen. Een vakkundige jury zal hen beoordelen op v e r k o o p b e k w a a m h e i d , originaliteit, o v e r t u i g i n g s k r a c h t en w e l s p r e k e n d h e i d . In de jury hebben zitting:

- De heer Volleman: Kamer voor Koophandel,

- de heer Arend de Jonge : voorzitter

- mevrouw Vleugel van het VVV Middelburg,

- de heer Schuitema namens de Middelburgse middenstand,
- Mevrouw Van Oevelen namens de horeca.

Dolle donderdag is in Middelburg de drukste dag van de maand augustus. Behalve het s t a n d w e r k e r s c o n c o u r s is het weekmarkt op het Damplein, ringrijden in en rond Park Molenwater en natuurlijk de laatste dag van de kermis op Plein 1940 en de Markt.

De prijzen van het s t a n d w e r k e r s c o n c o u r s worden beschikbaar gesteld door de gemeente Middelburg.