Ingezonden persbericht

| Jan Bakker nieuwe professional Business Intelligence en | | Data Warehousing bij CIBIT |

Utrecht, 09-08-2001

Ir Jan G.M. Bakker (50) is als senior consultant op het gebied van Business Intelligence en Data Warehousing in dienst getreden bij CIBIT adviseurs | opleiders. Hij is deels als consultant en deels als docent in het veld te vinden.

Bakker is na zijn studie Technische Natuurkunde aan de TU Delft begonnen als wetenschappelijk onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht. Hij trad in 1981 in dienst als voorlichter/docent wetenschappelijke en administratieve software bij het computercentrum van de Universiteit Leiden. Zes jaar later begon hij als technisch manager bij het SAS Institute Nederland, waarvan hij medeoprichter is. In 1994 werd hij algemeen directeur van het SAS Institute Nederland. In die periode gaf hij ook lezingen aan top managers over informatievoorziening. Gedurende zijn hele carrière heeft hij talloze automatiserings-, management-, sales en andere cursussen gevolgd èn gegeven. De afgelopen twee jaar was als freelancer werkzaam, onder andere bij een softwarebedrijf voor de farmaceutische industrie.

Jan Bakker is in zijn vrije tijd vooral bezig met de Nederlandse geschiedenis, in het bijzonder met Nederlands Indië en de Nederlandse maritieme geschiedenis.
| END |

Over CIBIT (www.cibit.nl)
CIBIT adviseurs | opleiders ondersteunt klanten bij het innoveren van strategisch beleid, bedrijfsprocessen en toepassingen van innovatieve technologie door consultancy en opleiding. CIBIT beschikt over een multidisciplinair team van 60 professionals. De docenten/consultants van CIBIT zijn experts in hun vakgebied. Ze hebben ervaring met projecten voor multinationale industriële ondernemingen, verzekeringsmaatschappijen, banken, verschillende ministeries, de Europese Commissie, grote adviesbureaus en softwaredienstverleners in zowel Nederland als het buitenland, met name in Duitsland, Italië en Engeland.

Nadere informatie voor de redactie:
NewsEngine PR Nederland, Sandra Strotkamp
Tel: (020) 5672170, fax (020) 567 2177, e-mail: sandra.strotkamp@newsenginepr.com
Ref.:CIBIT0005-15B526