Stichting Wakker Dier

Persbericht - PROCES TEGEN KONIJNENHOUDERIJ 09 augustus 2001

Amsterdam, 9 augustus 2001; Stichting Wakker Dier start vandaag een juridische procedure tegen de slechte omstandigheden waaronder miljoenen konijnen in Nederland jaarlijks worden vetgemest in gazen batterijkooien. Wakker Dier beroept zich hierbij op de afvalstoffenwet omdat deze vreemd genoeg meer bescherming biedt dan de beperkte dierenwelzijns-wetgeving voor konijnen.

In de praktijk komt het erop neer dat konijnen vogelvrij zijn. Het gevolg is dat 25% van de konijnen sterft voor de slachtleeftijd en dat voedsters (moederkonijnen) binnen een jaar worden afgevoerd vanwege pootontstekingen, ademhalingsproblemen en vruchtbaarheidsstoornissen. Het overgrote deel van de konijnen zit in draadgazen batterijkooien zonder stro. De hokken zijn zo krap dat ze niet languit kunnen liggen of rechtop kunnen staan. Hierdoor ontstaan rug-vergroeiingen. Omdat welzijnsregels ontbreken beroept Wakker Dier zich nu op de afvalstoffenwetgeving, waarin bepaald is dat bedrijven zo min mogelijk afvalstoffen moeten produceren. Omdat dode konijnen in deze wet worden beschouwd als afvalstoffen moet de konijnenhouderij welzijnsmaatregelen nemen om de grote uitval van konijnen te voorkomen. Wakker Dier pleit voor welzijnsregels voor konijnen waarin de kooisystemen verboden worden.

Bij de start van de procedure worden enkele gemeenten verzocht bij specifieke konijnenhouders aanvullende vergunningseisen op de nemen bij de milieuvergunning, een zogenaamde actualisatie-procedure. De eisen zijn o.a. een grotere huisvesting, verbod op draadgazen bodems en een afsluitbare nestkast. Deze eisen zijn erop gericht de gezondheid van de konijnen te verbeteren zodat minder konijnen sterven. Bij een afwijzend besluit van de gemeente zal Wakker Dier naar de Raad van State stappen om betere welzijnseisen af te dwingen en indien nodig andere juridische wegen bewandelen om de leefomstandigheden van de miljoenen konijnen te verbeteren.

Al in 1994 rapporteerde de studiecommissie Intensieve Veehouderij 'dat de huisvesting van konijnen in de intensieve konijnenhouderij niet acceptabel is'. Ook in 1997 stelde de Raad voor Dieraangelegenheden (adviesorgaan LNV) dat het met het welzijn van konijnen slecht was gesteld. Zij kwam tot 11 aanbevelingen om het welzijn te verbeteren. In dat jaar gaf landbouwminister van Aartsen in antwoord op kamervragen aan dat welzijnsmaatregelen voor de konijnenhouderij hoge prioriteit hadden en dat hij het advies van de Raad zou opvolgen. Sindsdien zijn maatregelen echter uitgebleven. Wakker Dier wacht geen verdere ontwikkelingen af en gaat nu bij de rechter betere omstandigheden afdwingen.- einde persbericht -

Voor meer informatie of beelden van konijnen in batterijkooien: Sjoerd van de Wouw (juridisch beleidsmedewerker van Wakker Dier) tel.020-4638924 of 06-12247522