Gemeente Driebergen

huis60.jpg (1890 bytes) Voornemen sluiting onderdoorgang GriffelHet college van burgemeester en wethouders van Driebergen-Rijsenburg maakt bekend dat zij voornemens is om de onderdoorgang aan de Griffel (onder het appartement de Lei 43) op basis van artikel 9 e.v. van de Wegenwet te onttrekken aan de openbaarheid. De omwonenden hebben vanwege overlast en hinder gevraagd om afsluiting van deze onderdoorgang. Na één jaar zal geëvalueerd of de afsluiting moet worden gecontinueerd. Alvorens een definitief besluit te nemen kunnen op grond van het gestelde in de Algemene wet bestuursrecht (AWB) gedurende twee weken bedenkingen tegen de voorgenomen onttrekking ingediend worden. De op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen van 9 t/m 23 augustus 2001 voor een ieder ter inzage op kamer 132 van het gemeentekantoor. Het gemeentekantoor aan de Bosstraat is van maandag t/m vrijdag geopend tussen 08.30 en 12.30 uur en tevens op woensdagmiddag tussen 13.30 en 16.00 uur. Voor vragen kunt u contact opnemen met Dick Waasdorp van de sector ruimte, wonen en milieu, afdeling beleidszaken, werkeenheid algemeen juridische zaken, telefoon 525250.


Gemeente Driebergen-Rijsenburg