PERSBERICHT
Bestemd voor de redactie binnenland / economie
Directie Railned

Telefoon 030-2358009
Ron van Stokkum (woordvoerder)

Telefax 030-2357400
Postbus 2101 (Sgb 206)

E-mail 3500 GC Utrecht

Bij onvolledige ontvangst telefoon 030-2353534
Amersfoort-Apeldoorn

Utrecht , 9 augustus 2001

Railinfrabeheer komt met nieuw plan van aanpak voor spoorvernieuwing Amersfoort - Apeldoorn

UTRECHT - Railinfrabeheer gaat een andere methode toepassen voor de vernieuwing van de railinfrastructuur tussen Amersfoort en Apeldoorn. Het bedrijf heeft de aanvraag voor een buitendienststellingsperiode, beginnend op 10 september 2001 ingetrokken. Daardoor is de beroepsprocedure tegen het verlenen van de capaciteitsaanvraag komen te vervallen.

De geplande hoorzitting, die vandaag zou plaatsvinden, is door het intrekken van de aanvraag niet meer nodig.

Railinfrabeheer zal bij Railned een nieuwe aanvraag indienen, gebaseerd op de andere werkmethode. Railned onderzoekt dan opnieuw of de nieuwe aanvraag kan worden gehonoreerd.

Einde bericht