Ingezonden persbericht


drs. Berend Meijering
Corporate Communicatie
Dienst Communicatie en Transfer, Universiteit Twente Postbus 217, 7500 AE Enschede
telefoon: (053) 489 4385
fax: (053) 489 2000
e-mail: b.meijering@cent.utwente.nl

Invloed van vloeistofbulk en stofoverdracht op gas-vloeistofreacties

WN01/69 *19 oktober 2001

promotie ir. E.P. van Elk, Faculteit Chemische Technologie, 'Gas-liquid reactions - Influence of liquid bulk and mass transfer on process performance'

Diverse chemische processen gaan gepaard met stofoverdracht van de gasfase naar de vloeistoffase. Ten behoeve van ontwerp en optimalisatie zijn geavanceerde reactormodellen nodig.

Van Elk heeft gebruik gemaakt van de Higbie penetratie-theorie ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwe reactormodellen. Bij de ontwikkeling van deze nieuwe reactormodellen heeft hij samengewerkt met DSM Research te Geleen, Shell Global Solutions te Amsterdam en Procede Twente BV te Enschede.

Zijn bevinding is dat de Higbie penetratie-theorie wellicht ook kan worden toegepast voor reactoren zonder vloeistofbulk, mits aan een aantal criteria is voldaan.

Van Elk bespreekt een nieuw geavanceerd reactormodel dat zeer breed inzetbaar is. De modelresultaten hiervan komen grotendeels overeen met die van bestaande modellen, doch het nieuwe model is fysisch realistischer, flexibeler en geeft op een aantal punten betere resultaten dan het bestaande "film model met Achterland concept".

Naast het geavanceerde reactormodel is een vereenvoudigd reactormodel ontwikkeld dat zeer efficiënt kan worden ingezet bij de voorspelling van statische en dynamische instabiliteiten in gas-vloeistof reactoren. Het vereenvoudigde model is in feite een uitbreiding van de ontwerpregels van Vleeschhouwer, Garton en Fortuin (Chemical Engineering Science, 1992). In het proefschrift wordt dit model ingezet ten behoeve van een stabiliteitsanalyse van een hydroformyleringsreactor waarbij een aantal interessante verschijnselen is ontdekt. Tevens maakt Van Elk een begin met de bestudering van de invloed van het menggedrag in een reactor op de dynamische stabiliteit.

promotor prof. dr. ir. G.F. Versteeg
referent dr. ir. P.C. Borman
informatie drs. B. Meijering, telefoon (053) 489 43 85 e-mail b.meijering@cent.utwente.nl