Ingezonden persbericht

Liliane Fonds krijgt Paul Tensen Prijs
Hulp voor kinderen met een handicap in Rwanda

Op vrijdag 19 oktober a.s. wordt in hotel De Wereld in Wageningen de 'Paul Tensen Prijs' uitgereikt aan het Liliane Fonds. Deze prijs wordt dit jaar voor het eerst toegekend en is bedoeld om meer bekendheid en steun te geven aan kinderen in achterstandssituaties. De prijs wordt uitgereikt door mevrouw Erica Terpstra, als voorzitter van de jury.

Paul Tensen Stichting
De Paul Tensen Stichting subsidieert kleinschalige projecten en instellingen voor achtergestelde kinderen in Nederland, Oost-Europa en de ontwikkelingslanden. De Stichting is opgericht in 1981 door Wim Tensen, met de bedoeling de nagedachtenis aan zijn jong overleden zoon levend te houden. Wim Tensen is tijdens de oorlog actief betrokken geweest bij de pilotenhulplijn. Na de oorlog heeft hij zich ingezet voor organisaties van verzetsstrijders. De Paul Tensen Prijs is een wens die Wim Tensen voor zijn dood te kennen heeft gegeven met als doel meer bekendheid en steun te geven aan kinderen in achterstandssituaties.

Projectvoorstel Rwanda
Verschillende instellingen werden begin dit jaar uitgenodigd om een projectvoorstel in te dienen. Het projectvoorstel moest betrekking hebben op kinderen die slachtoffer zijn geworden van oorlogshandelingen en daardoor in een achterstandsituatie zijn geraakt.
Het Liliane Fonds diende een projectvoorstel in voor hulp aan kinderen in Rwanda die ten gevolge van oorlogshandelingen gehandicapt zijn. Aan de prijs is een geldbedrag van f 25.000 verbonden.

Persoonsgerichte hulp
Het Liliane Fonds is een speciaal fonds voor kinderen met een handicap in ontwikkelingslanden. De hulpverlening kenmerkt zich door de sterk persoonsgerichte en directe aanpak binnen de gezinssituatie. Het Liliane Fonds heeft een doeltreffende werkwijze en een inzet van een internationaal netwerk van honderden gemotiveerde en bekwame vrijwilligers.

Prijsuitreiking: Vrijdag 19 oktober, 15.00 uur, Hotel De Wereld in Wageningen