Gemeente Brielle


Opening Brielse Catharijnetoren

Na een ingrijpende restauratie van ruim anderhalf jaar, is de Brielse Catharijnetoren weer uit de steigers.
Op vrijdag 19 oktober 2001 verricht de heer mr. P. van Vollenhoven, voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds, de officiële opening tijdens een feestelijke bijeenkomst voor genodigden in de Catharijnekerk.
De bijeenkomst begint om 15.00 uur. De kerk is open vanaf 14.30 uur. De opening vindt plaats tijdens de Cultuurmaand, die dit jaar voor de eerste maal wordt gehouden.
Oude muziek, locatietheater, beeldende kunst en poëzie staan centraal rond de opening van de Catharijnetoren.

Ingrijpende restauratie

De Catharijnetoren verkeerde in een slechte bouwkundige staat door de vele lekkages, die in de afgelopen tientallen jaren zijn ontstaan. Deze lekkages veroorzaakten schade aan het natuursteen, het metselwerk, de houtconstructie en aan het pleisterwerk. Ook was het bij de laatste restauraties gebruikte zandsteen en kalksteen zo ernstig verweerd dat het aan herstel toe was. Om verdere schade aan de toren te voorkomen was een grote restauratie noodzakelijk. De restauratie heeft ruim anderhalf jaar geduurd. De totale kosten waren f 6,5 miljoen.
Op 1 februari 2001 besliste de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen dat de gemeente in aanmerking komt voor een subsidie in het kader van de "Kanjerregeling".
Dit subsidie is f 3,2 miljoen. Het werk kon binnen de begroting worden uitgevoerd.
Er waren geen grote tegenvallers.

Catharijnedagen oude muziek

Aansluitend aan de opening van de toren worden dit jaar de Catharijnedagen gehouden.
In het weekend van 20 en 21 oktober vinden in de Catharijnekerk concerten plaats van oude muziek. Bekende ensembles uit binnen- en buitenland treden op in de sfeervolle kerk.
Toegangskaarten zijn gratis verkrijgbaar bij de VVV Voorne, telefoon 0181-475475 of via info@vvvvoorne.nl.

Locatietheater

Van 19 t/m 21 oktober en van 26 t/m 28 oktober is er in Brielle een hele bijzonder vorm van theater.
Dit gebeurt in het kader van Rotterdam-2001 Culturele Hoofdstad van Europa "Havens en Heerlijkheden", de perifere stad, een beeld van de regio Rotterdam.
Het decor van fraaie locaties binnen en buiten de historische vestingwallen wordt gebruikt voor
"Brielle, stad van Johan Been".
Het stuk is geen voorstelling, die in een theater kan worden bekeken. Het is locatietheater, een combinatie van opera, musical en toneel. Johan Been was rond 1900 stadsarchivaris van Brielle en schrijver van kinderboeken. Hij is de gids op een verrassende tocht door historisch Brielle. Onderweg komt u personages tegen uit zijn boeken: Paddeltje, de scheepsjongen, de roverbende van Il Tigretto, Jochum Pieterszoon en de Martelaren van Gorcum.
Informatie en toegangskaarten bij de VVV Voorne. Kunstmaand

In samenwerking met een groot aantal kunstenaars uit de regio organiseert de VVV Voorne in oktober een kunstmaand. Elk weekend vinden er kunstzinnige activiteiten plaats. Tijdens het Nationaal Galerieweekend van 20 en 21 oktober zijn er workshops in vele ateliers.
De eindmanifestatie van de Kunstmaand is in het laatste weekend van oktober in de Catharijnekerk te Brielle. Er is een grote expositie van beeldende kunst, er wordt poëzie voorgedragen en muziek ten gehore gebracht.
Ook vindt de uitreiking plaats van de Voorne Publieksprijs 2001 voor beeldende kunst.
Informatie bij de VVV Voorne.