Rijksvoorlichtingsdienst
Het Koninklijk Huis

19/10/01 Mr. Pieter van Vollenhoven opent Catharijnetoren in Brielle

Mr. Pieter van Vollenhoven zal, als voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds, op vrijdag 19 oktober 2001 de opening verrichten van de gerestaureerde Catharijnetoren in Brielle. De ingrijpende restauratie van de toren, die gebouwd is in de 15e eeuw, duurde ruim anderhalf jaar.

De Catharijnetoren verkeerde in een slechte bouwkundige staat door de vele lekkages, die in de afgelopen tientallen jaren zijn ontstaan. Deze lekkages veroorzaakten schade aan het natuursteen, het metselwerk, de houtconstructie en aan het pleisterwerk. Ook was het bij de laatste restauraties gebruikte zandsteen en kalksteen zo ernstig verweerd dat het aan herstel toe was. Om verdere schade aan de toren te voorkomen was een grote restauratie noodzakelijk. De restauratie heeft f 6,5 miljoen gekost.