Ingezonden persbericht
AANKONDIGING ACTIE voor VREDE en DIALOOG
Den Haag, 15 oktober 2001

Nederlandse moslimvrouwen starten actie voor vrede en dialoog

Kort na de afschuwelijke gebeurtenissen in de VS van 11 september jl., onderschreven alle landelijke islamitische organisaties in Nederland een gezamenlijke verklaring waarin zij de aanslagen volstrekt afwezen. Daarna vonden met grote regelmaat ontmoetingen plaats waarbij moslims en niet-moslims samen optrokken bij het verwerken van de emotionele schokgolf die door ons land ging. Hoewel velen de aanslagen ondubbelzinnig afkeurden, liepen en lopen de meningen over de achtergronden en de gevolgen van de aanslagen vaak uiteen. Mede daardoor is onterecht het beeld ontstaan als zouden moslims en niet-moslims in Nederland in dit opzicht tegenover elkaar staan.

Om die reden - en ter aanvulling op de discussies die thuis, op het werk en in de media plaatsvinden - heeft Al Nisa, een stichting voor Nederlandse moslimvrouwen, het initiatief genomen tot een actie voor Vrede en Dialoog. Al Nisa wordt hierbij ondersteund door de onderstaande islamitische organisaties, waaronder tal van vrouwenorganisaties. De actie houdt in dat van vrijdag 19 oktober tot vrijdag 26 oktober moslims zullen aangeven dat de Islam voor hen ten allen tijde en waar ter wereld dan ook betekent: streven naar samenleven in vrede en dialoog. Op vrijdag 19 oktober zullen na afloop van het vrijdagmiddaggebed in moskeeën en in andere ontmoetingscentra voor moslims speldjes worden uitgereikt, die aangeven dat de drager ervan voorstander is van Vrede en Dialoog. Imams en moskeebestuurders zullen de leden van de diverse moslimgemeenschappen uitnodigen om aan deze stille actie deel te nemen. Geïnteresseerde islamitische en nadrukkelijk ook niet-islamitische organisaties, die zich alsnog willen aansluiten bij de actie, worden uitgenodigd contact op te nemen met stichting Al Nisa.

Al Nisa werd 20 jaar geleden opgericht voor en door Nederlandse moslimvrouwen. De organisatie stelt zich ten doel om toegankelijke informatie over de Islam te verspreiden en biedt ruimte aan Nederlandse (en Nederlandstalige) vrouwen die geïnteresseerd zijn in de Islam om kennis en ervaringen met elkaar uit te wisselen. Veel Nederlandse moslima's weigeren te accepteren dat hun keuze voor de Islam hen zou moeten vervreemden van hun niet-moslimfamilie, -vrienden, -buren en -collega's. Zij en veel andere moslims met hen ervaren het telkens weer als een schok dat veel niet-moslims de Islam vereenzelvigen met terrorisme, onderdrukking en oorlogszuchtigheid. Met dit initiatief wil stichting Al Nisa een bescheiden bijdrage leveren aan het bijstellen van dit onjuiste beeld van de Islam. De boodschap van de actie is dan ook: Islam betekent GEEN TERRORISME, Islam betekent GEEN OORLOG, Islam betekent VREDE.

Deze actie wordt o.m. ondersteund door de volgende islamitische organisaties: Brabantse Islamitische Raad (BIR), Euro-mediterraan Centrum Migratie & Ontwikkeling (EMCEMO), Inspraak Orgaan Turken (IOT), Milli Görüº (MGN), Nederlandse Islamitische Federatie (NIF), Nederlandse Moslim Raad (NMR), Samenwerkingsverband Marokkanen en Tunesiërs (SMT), Stedelijke Marokkaanse Raad Amsterdam, Stichting Haags Islamitisch Platform (SHIP), Stichting Islam en Dialoog, Stichting Moslimvrouwen Dar al-Arqam Rotterdam, Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR), Stichting Promotie door Arabische en Turkse Vrouwen en Gezinnen, Stuurgroep Islam en Burgerschap.

Bestellingen: stichting Al Nisa, (020) 421 81 50, stichtingalnisa@hotmail.com