Rijksvoorlichtingsdienst
Het Koninklijk Huis

19/10/01 Mr. Pieter van Vollenhoven biedt rapport "Terug op het Voetstuk" aan Nederlandse Spoorwegen aan te Utrecht

Mr. Pieter van Vollenhoven zal als Voorzitter van de Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP) op vrijdag 19 oktober 2001 te Utrecht het rapport 'Terug op het Voetstuk' aanbieden aan de president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen, de heer H. Huisinga.

Het rapport gaat vergezeld van het standpunt van de SMVP inzake de veiligheid in treinen en op rond stations. Volgens de heer Van Vollenhoven hoort de hoofdconducteur de onbetwiste spil te zijn in het bewaken van de veiligheid in de treinen; de handhaving van de openbare orde op de stations ligt bij de burgemeesters.