---

Openbaar debat over de Nederlandse inzet voor de toekomst van Afghanistan

Persbericht
Den Haag, 17 oktober 2001- Het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) en de Universiteit van Amsterdam nodigen u graag uit voor een openbaar debat over Afghanistan: 'UN Transitional Authority voor Afghanistan'.
Vrijdag 19 oktober 2001, 19.30 21.30 uur
Universiteit van Amsterdam, Oudemanhuispoort, Collegezaal F 001
- Gratis toegang
Voorzitter:

- Paul Aarts, afdeling Politicologie UvA Inleidingen:

- Mient Jan Faber, Interkerkelijk Vredesberaad
- Dick Leurdijk, Instituut Clingendael

- de heer Janmaat, Afghanistan deskundige
- de heer Verkaaik, Pakistan- deskundige Debat met leden van de Tweede Kamer
Het huidige optreden van de internationale gemeenschap in Afghanistan, legt een grote verantwoordelijkheid voor de toekomst van dat land op onze schouders, ook op die van Nederland. Oplossingen die geen perspectief bieden aan de lijdende bevolking van het land, moeten niet worden gesuggereerd. Oplossingen die het terrorisme in Afghanistan niet definitief de kop in zullen en kunnen drukken, al evenmin. Daarom is het gewenst te bezien of Afghanistan niet onder VN-supervisie moet worden geplaatst. Een VN-bestuur zou tijdelijk het hoogste gezag moeten kunnen uitoefenen in het land en samen met de brede coalitie van Afghaanse partijen en bevolkingsgroepen ervoor moeten zorgen dat de basis gelegd wordt voor een gedegen en verantwoord zelfbestuur, voor de terugkeer van vluchtelingen en ontheemden, voor het herstel van de infrastructuur, en de opbouw van een civil society.