Ingezonden persbericht


//////// P E R S B E R I C H T ////////

Van krantenjongen tot miljonair....

Het lijkt wel een ouderwetse successtory, maar de landelijke bedrijvengids op Internet ikwilikzoek.nl is binnen 1 jaar uitgegroeid tot hoofdrolspeler naast reeds gevestigde namen als Scoot en Gouden Gids.

Het populaire vakblad InternetIdee heeft in haar septembernummer een vergelijkende test gepubliceerd, waarin ikwilikzoek.nl op hoofdlijnen als winnaar van de test is uitgeroepen. De belangrijkste pluspunten van ikwilikzoek.nl zijn volgens het blad de snelheid, volledigheid maar vooral ook de trefzekerheid.

Zoekers die gewend zijn geraakt aan de vele zoekmogelijkheden op deze site willen niet anders meer. Ook het bedrijfsleven heeft ikwilikzoek.nl ontdekt en geeft blijk van erkenning door de sterk toenemende bereidheid om van de aantrekkelijke advertentiemogelijkheden gebruik te maken.

Voor enkelen gaat de ontwikkeling van ikwilikzoek.nl te snel. Zo ziet het populaire Internetportal startpagina.nl (net als Gouden Gids onderdeel van VNU) helaas nog geen aanleiding om de site een plaats te geven op haar hoofdpagina.

//////// E I N D E P E R S B E R I C H T ////////

Voor meer informatie of een overdruk uit InternetIdee kunt u contact opnemen met Andre Vonk, av@iwiz.nl of 010 - 466 88 00. iwiz bv, Berkelselaan 55b, 3037 PC Rotterdam.