Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Persbericht Ministerraad
19 oktober 2001

LEVERING VAN MEDICINALE CANNABIS AAN PATIËNTEN

Het verstrekken van medicinale cannabis door apotheken op doktersrecept aan patiënten wordt toegestaan. Dit heeft het kabinet vandaag besloten op voorstel van minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Steeds vaker kopen patiënten die aan een ernstige ziekte als MS, aids of kanker lijden cannabis ter medicatie. Hun ervaringen zijn positief: minder pijn, minder misselijkheid bij chemokuren, minder stijfheid bij MS. Hoewel het wetenschappelijk bewijs van de werkzaamheid nog niet is geleverd, verstrekken apotheken soms op doktersrecept cannabis. Dit gebeurt zonder medische begeleiding en is in strijd met de huidige wetgeving. Dit is een ongewenste situatie en daarom wil minister Borst de wet op dit punt wijzigen.

In Canada en in 19 Noord-Amerikaanse Staten is het medicinaal gebruik van cannabis al toegestaan. In vele andere landen binnen en buiten Europa is de discussie hierover volop aan de gang. De te leveren cannabis zal van farmaceutische kwaliteit zijn en geproduceerd worden volgens de Voorschriften voor de verbouw van cannabis voor medicinale doeleinden, die op 18 mei 2001 in de Staatscourant gepubliceerd zijn.

Binnenkort wordt begonnen met de logistieke voorbereiding van de leverantie van cannabis aan apotheken. Het Bureau voor Medicinale Cannabis zal daarvoor telers zoeken, de kwaliteitscontrole opzetten en de distributie organiseren. Dit is een omvangrijke taak vanwege de kwaliteitseisen en andere vereisten waaraan moet worden voldaan bij de productie en distributie van deze geneesmiddelgrondstof. Ook moet met de International Narcotics Control Board (INCB) van de Verenigde Naties worden overlegd. Hierdoor is de datum van ingang van de maatregel nog onzeker.

RVD, 19.10.2001