Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Justitie

Persbericht Ministerraad
19 oktober 2001

BENOEMING HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Korthals van Justitie mee ingestemd om prof. mr. J. W. Fokkens voor te dragen voor benoeming tot plaatsvervangend procureur-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden.
Mr. Fokkens (55) is in 1982 benoemd tot rechter in de rechtbank Arnhem. In 1987 volgde zijn benoeming tot raadsheer in het gerechtshof van 's-Hertogenbosch. Hij werd in 1988 advocaat- generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden. Mr. Fokkens is sinds 1990 tevens hoogleraar strafrecht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

RVD, 19.10.2001