Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken
Berichtnaam: Persbericht
Nummer: 141
Datum: 22-10-2001

SER ADVIES VOOR SOCIAAL-ECONOMISCH BELEID

Op voorstel van minister Jorritsma van Economische Zaken heeft de ministerraad ermee ingestemd de SER advies te vragen over het sociaal-economisch beleid voor de middellange termijn (2002-2006).

De huidige internationale politieke situatie werpt zijn schaduw over de toch al afvlakkende conjuncturele ontwikkeling. Trends zoals individualisering, technologische ontwikkeling en vergrijzing stellen het sociaal-economisch beleid voor nieuwe uitdagingen.
Het kabinet zal de SER dan ook advies vragen over het sociaal economisch beleid op een aantal thema's. Daarbij zijn vragen aan de orde die voortvloeien uit de vergrijzing. Hoe kan de uitkeringsafhankelijkheid worden verminderd en hoe kan de doorstroming van uitkeringsgerechtigden naar reguliere banen worden vergroot?
Daarnaast de vraag welke regelingen in Nederland de participatie van ouderen belemmeren. Ook stelt het kabinet vragen over de vermindering van de problematiek van de armoedeval en wil het kabinet de mening van de SER over enkele beleidsopties om de arbeidsproductiviteit te verhogen en welke knelpunten deze groei belemmeren.