Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties

Persbericht Ministerraad
19 oktober 2001

BENOEMING STAATSRAAD IN BUITENGEWONE DIENST

De ministerraad heeft er op voorstel van minister K.G. de Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties mee ingestemd om de heer mr. D.A.C. Slump voor te dragen voor benoeming tot staatsraad in buitengewone dienst.

De heer Slump is momenteel coördinerend vice-president/ voorzitter sector bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank te Utrecht. Tot 2000 was hij vice-president van de arrondissementsrechtbank te Utrecht. Daarvoor was de heer Slump rechter-plaatsvervanger te Utrecht.

RVD, 19.10.2001