Gemeente Den Haag

2001-10-19: Website Fiets Voorop! vernieuwd

Vanaf vandaag is de geheel aangepaste website Fiets Voorop! in de lucht over het fietsbeleid van de gemeente Den Haag. De website is opnieuw vormgegeven en de inhoud compleet vernieuwd. De site is direct te bekijken via www.denhaag.nl/fietsvoorop!

Op de website van Fiets Voorop! zijn de volgende onderdelen te vinden:
*

Startpagina met omschrijving van het fietsbeleid van de gemeente Den Haag;

*

Rijdende fiets met omschrijving van het fietsbeleid;
*

Projectenlijst rijdende fiets met omschrijving projectfasering, stand van zaken, lengtes fietsvoorziening en per project een beschrijving met foto's van situatie voor en na realisatie;

*

Vragen top 5 met de meest gestelde vragen en antwoorden erop. Tevens mogelijkheid tot reageren;

*

Gestalde fiets met omschrijving van beleid op dit punt;
*

Projectenlijst stallende fiets met omschrijving van diverse programma's;

*

Toetsen en meten verschaft informatie over tellingen en de door de Fietsersbond uitgevoerde "Fietsbalans";

* Diverse links met instanties die raakvlak hebben met fietsbeleid en uitvoering ervan.

19 oktober 2001

last update: 19 oktober 2001 ;pag.: 8994; auteur: 77