Ingezonden persbericht

Den Haag, 19 oktober 2001

Een delegatie SP-leden, waaronder Tweede-Kamerlid Harry van Bommel zal vandaag deel nemen aan de protesten tegen de Eurotop in Gent. De informele bijeenkomst van staatshoofden en regeringsleiders van de Europese Unie is een voorbereiding op de top in Brussel op 14 en 15 december dit jaar, waar gesproken zal worden over uitbreiding van de Unie en het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid. Volgens de SP zal die demonstratie zich vooral richten tegen de militarisering van Europa en in het verlengde daarvan de aanvallen op Afghanistan.

De Belgische premier Guy Verhofstadt heeft aangekondigd dat hij de voorbereidende top vandaag wil benutten om de Europese steun aan de aanvallen op Afghanistan te evalueren.

Van Bommel: 'Vandaag zullen ook vele mensen naar Gent komen om te protesteren tegen de aanvallen op Afghanistan. Om terrorisme te bestrijden, moet je eerst de voedingsbodem voor extremisme weg nemen. De wereldwijde scheve verdeling in macht en middelen moet dan als eerste aangepakt worden'. De SP is inmiddels begonnen met het mobiliseren van deelnemers aan de geplande demonstratie van 14 december in Brussel en verwacht daar net als in Genua een grote opkomst. Kamerleden van de SP zullen in ieder geval deelnemen aan die demonstraties.

Meer informatie:

Harry van Bommel 06 22788043