VSM

Overheid zaait onrust homeopatische middelen

PERSBERICHT

Alkmaar, 19 oktober 2001 - VSM heeft met verbazing kennis genomen van uitlatingen van dhr. E. van Galen van het Agentschap van het College ter beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). In een interview met NRC Handelsblad (18 oktober) zei Van Galen dat op 1 januari ongeveer 400 homeopathische geneesmiddelen tijdelijk uit de schappen van apotheken en drogisterijen worden genomen omdat ze niet op tijd zijn geregistreerd. VSM is hoogst verbaasd over deze uitspraak. 'De overheid zaait hiermee onrust onder patiënten, consumenten, artsen, drogisterijen en apotheken.'

VSM, fabrikant van homeopathische geneesmiddelen en marktleider, is een groot voorstander van registratie. 'Wij zien dit als een erkenning van het feit dat het volwaardige geneesmiddelen zijn', aldus Jan Zwoferink, algemeen directeur van VSM. 'Wij hebben dan ook eind mei dit jaar 50 registratiedossiers ingediend bij het College. De geneesmiddelen waarop deze dossiers betrekking hebben, zorgen voor circa 85% van de omzet van VSM. Volgens de wet heeft het CBG 210 dagen de tijd om deze dossiers te beoordelen. Dat is dus eind december 2001.'

Geen reactie
Behalve een officiële ontvangstbevestiging had VSM tot 15 oktober jl. geen enkele inhoudelijke reactie van het CBG ontvangen. Jan Zwoferink: 'Op 16 oktober is door dhr. Van Galen telefonisch aan VSM meegedeeld dat er enkele inhoudelijke reacties aan zaten te komen. Op 17 oktober heeft VSM inderdaad van twee dossiers een inhoudelijke reactie mogen ontvangen. Van Galen heeft ons ook gezegd dat we er vanuit konden gaan dat dossiers, waarover tot dan toe geen bedenkingen zijn geuit, registreerbaar zouden zijn. Van de overige 48 dossiers hebben wij nog steeds niets vernomen. De uitspraak van Van Galen dat het aan de homeopathische bedrijven ligt hoe lang het gaat duren voor de producten geregistreerd zijn, begrijpen wij dan ook niet. Het CBG zit niet op ons te wachten, VSM zit op het CBG te wachten!'

Onrust
Tijdens officieel overleg tussen het CBG, het ministerie van VWS, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en het bedrijfsleven is door het CBG bij herhaling gezegd dat men er van uit gaat dat men voldoende tijd heeft voor de beoordeling. Deze uitspraak is voor het laatst herhaald op 4 september jl. Het bedrijfsleven daarentegen heeft bij herhaling haar bezorgdheid uitgesproken over de haalbaarheid van registratie binnen de gestelde termijn, maar volgens de overheid was die bezorgdheid ongegrond. 'Nu moeten wij via de pers vernemen dat het blijkbaar toch niet lukt. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat er homeopathische producten uit de schappen worden gehaald, omdat het CBG de dossiers niet op tijd kan beoordelen', aldus Zwoferink.

Onduidelijkheid
De overheid is lange tijd onduidelijk geweest over de gevolgen van registratie voor homeopathische geneesmiddelen. Zwoferink: 'Marktpartijen als homeopathische artsen, drogisten en apothekers worden pas in november over de gevolgen geïnformeerd. De uitspraken van het CBG en de Inspectie zorgen nu voor een enorme chaos in de markt.
Via de koepelorganisatie van homeopathische fabrikanten Nehoma heeft VSM er altijd voor gepleit dat de producten, waarvan op tijd een registreerbaar dossier is ingediend, op de markt moeten blijven. Dat geeft zowel het CBG als het bedrijfsleven de kans om op een zorgvuldige manier het registratieproces af te ronden, zonder dat consumenten en patiënten daar de dupe van worden.'

Voorkeur voor homeopathie
Uit diverse NIPO-enquetes blijkt dat circa 40% van de Nederlanders een voorkeur heeft voor homeopathische geneesmiddelen. Meer dan 25% van de Nederlandse huishoudens gebruikt regelmatig een product van VSM. 95% daarvan zegt daarover tevreden te zijn en het product opnieuw te willen aanschaffen. Als het aan de overheid ligt kan dat straks blijkbaar niet meer.

Economische gevolgen
'Als de uitspraken van Van Galen volgend jaar werkelijkheid zouden worden, heeft dat ook vergaande bedrijfseconomische consequenties. Bij een kerngezond bedrijf als VSM, dat al meer dan 100 jaar bestaat, staan dan 300 arbeidsplaatsen op de tocht. Ook de circa 500 homeopathische artsen zullen niet meer in staat zijn hun praktijk naar behoren uit te voeren. De patiënten, die jaarlijks op in totaal een half miljoen homeopathisch consulten komen, zullen de dupe worden. Ook sommige drogisterijen die zich in homeopathie gespecialiseerd hebben en daar soms een derde tot de helft van hun omzet uit halen, worden in hun bestaan bedreigd', aldus Zwoferink.

VSM zal via haar koepelorganisatie Nehoma er nogmaals bij VWS op aandringen dat het zover niet mag komen. 'Wij zijn ook van plan een onderhoud te vragen met de leden van de vaste kamercommissie voor Volksgezondheid om duidelijk te maken dat deze dreigende situatie een enorme klap kan betekenen voor de homeopathie in Nederland.'


---