VNO-NCW

Val concurrentiepositie noopt tot Vpb-verlaging

Den Haag, 19 oktober 2001 - De duikvlucht van Nederland op de wereldranglijst van concurrentiekracht toont volgens VNO-NCW aan dat de vennootschapsbelasting (Vpb) dringend en fundamenteel verlaagd moet worden.

Op de gisteren gepubliceerde ranglijst van het World Economic Forum is Nederland van de derde naar de achtste plaats gezakt. De Nederlandse economie boet fors in aan concurrentiekracht. Dit wordt onder meer veroorzaakt door achterstand op het gebied van technologische vernieuwing. Een zorgelijke ontwikkeling die vraagt om een snelle inhaalslag. VNO-NCW bepleit een kwaliteitsimpuls in de kennisinfrastructuur (extra middelen, organisatorische verbeteringen, betere aansluiting op vraag bedrijven). In de
concept-verkiezingsprogramma's die totnogtoe gepresenteerd zijn, is de aandacht hiervoor te mager.

Belangrijke andere oorzaak is volgens het onderzoek dat Nederland relatief slecht scoort op het punt van de Vpb. In vergelijking tot de tarieven in de 74 overige landen in de ranglijst is het Nederlandse tarief van 35% erg hoog. Dit bevestigt andermaal het pleidooi van het Rapport-van Rooy om de Vpb te verlagen om zo de verslechtering van onze internationale fiscale concurrentiepositie tegen te gaan. Die concurrentiepositie is van groot belang voor de totale Nederlandse economie en werkgelegenheid.

Ondernemersorganisatie VNO-NCW roept de Tweede Kamer daarom op de reeds voorgenomen verlaging van de Vpb met 0,5% onverkort door te voeren. Het beeld dat is ontstaan dat de verlaging maar in beperkte mate ten goede zou komen aan kleinere ondernemingen is onjuist. De Vpb-verlaging met 0,5% komt voor 100 miljoen ten goede het kleinbedrijf (0 tot 10 werknemers), voor 200 miljoen aan het middenbedrijf (10 tot 100 werknemers) en voor 200 miljoen aan het grootbedrijf (meer dan 100 werknemers volgens Nederlandse definitie). Bij de EU-definitie van middelgrote ondernemingen (tot 250 werknemers) gaat zelfs 70% van de 500 miljoen naar het midden- en kleinbedrijf.

Verdere verlaging van de Vpb is en blijft echter absoluut noodzakelijk wil Nederland niet verder terugvallen op de concurrentieladder. De nieuwste cijfers van het World Economic Forum onderstrepen dit. VNO-NCW wil daarom in een volgende kabinetsperiode naar een Europees concurrerend tarief van 30%. De ondernemersorganisatie betreurt het dat dit (nog) geen enkele weerklank heeft gekregen in de verschillende concept-verkiezingsprogramma's. VNO-NCW roept de politieke partijen derhalve op verdere vpb-verlaging alsnog op te nemen in hun programma's.

19 okt 01 15:43