Eerste Kamer der Staten Generaal

De heer Jagernath Lachmon Voorzitter van het Parlement van Suriname overleden

vrijdag 19 oktober 2001

De beide Kamers van de Staten-Generaal hebben met groot leedwezen kennis genomen van het overlijden van de Voorzitter van het Parlement van Suriname, de heer Jagernath Lachmon.

De heer Lachmon was in Nederland op uitnodiging van de Tweede Kamer. Hij heeft grote verdiensten gehad voor zijn land en voor de betrekkingen van zijn land met Nederland. De beide Kamers zijn hem daarvoor zeer dankbaar.

Aan de informatie op deze site kunnen geen rechten worden ontleend.