Provincie Friesland


Drs. B.S. Wilpstra waarnemend burgemeester Opsterland

De Commissaris van de Koningin in de provincie Fryslân heeft, na overleg met de fractievoorzitters in de raad van Opsterland, besloten de heer drs. B.S. Wilpstra, oud-burgemeester van de gemeente Zuidlaren en oud-waarnemend burgemeester van de gemeenten Ameland en Eemnes, met ingang van 15 november 2001 te benoemen tot waarnemend burgemeester van de gemeente Opsterland.

De Commissaris is tot dit besluit gekomen aangezien burgemeester W.M. Cornelis, wegens het aanvaarden van het burgemeestersambt in Gouda per 15 november a.s. het burgemeestersambt van Opsterland niet langer zal kunnen vervullen. Mede met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft de Commissaris na overleg met de gemeenteraad het in het belang van de gemeente geacht een ervaren bestuurder met de waarneming van het burgemeestersambt te belasten.

Nummer: 157 Datum: 19 oktober 2001

Laatste wijziging: 19-10-2001 ,