CMHF

CMHF brengt themanummer over pensioenen uit

Het CMHF-blad Commentaar is deze maand geheel gewijd aan het actuele onderwerp pensioenen. Uiteenlopende aspecten van pensioenen komen ruimschoots aan de orde.
De voorzitter van de CMHF , drs. Oene Loopstra, schrijft onder meer: ,,De discussie over inhoud en betaalbaarheid van pensioenregelingen is geen luxe maar noodzaak.?? Hij stelt dat vooral demografische ontwikkelingen daartoe hebben bijgedragen. Voor de CMHF geldt bij de discussie als uitgangspunt dat het huidige pensioenniveau gehandhaafd blijft, een systeemwijziging is daaraan ondergeschikt.
ABP-bestuurder Bob Albersen bepleit in een interview dat de jongere generatie zelf eens wordt gevraagd wat hen voor ogen staat. CMHF-special brengt ook het nieuws dat de sociale partners bij overheid en onderwijs per 1 januari 2002 een aparte stichting oprichten. Deze stichting , Loyalis genoemd, levert aanvullende producten en diensten voor inkomenszekerheid en zorg bij overheid en onderwijs. De aanleiding is dat de naam ABP alleen nog maar gebruikt mag worden voor producten die onder de pensioenregeling vallen. ,,In deze stichting worden de dochters ABP Verzekeringen, ABP Reïntegratie, Centrum Maatwerk Administraties en de nieuwe eenheid Contractmanagement opgenomen. Ook het Spaarfonds voor overheid en onderwijs, dat op 1 juli 2002 door sociale partners wordt opgericht, en Financial Services gaan deze nieuwe naam voeren??, zo licht John Neervens, voorzitter directieraad ABP, toe. Voorts stelt Cees Michielse, hoofd beleidszaken van de CMHF, de terughoudende cultuur binnen de overheid aan de orde. ,,Als het gaat om modernisering van de arbeidsvoorwaarden, het pensioen inbegrepen, loopt de overheid bepaald niet voorop??, zo stelt hij. ,,Dat geldt zowel voor werknemers als werkgevers.?? Michielse vindt dat het ?gemiddelde? vakbondslid nog te weinig weet van de pensioenproblematiek. ,,Daarom hebben wij als CMHF ook onze eigen verantwoordelijkheid genomen om mensen te informeren en inhoudelijk te betrekken bij wat er speelt.?? Verder biedt de special nog een aantal rubrieken ?Zeven tips voor een goed pensioen?, ?De vijf meest gestelde vragen van CMHF-leden? en een overzicht van een aantal interessante websites over pensioenen. In verband met de actualiteit van het onderwerp en de brede belangstelling verschijnt het themanummer in een verhoogde oplage.


---