Partij van de Arbeid

Vragen van het lid Duijkers (Partij van de Arbeid) aan de minister van Justitie over de staat van onderhoud van het Huis van Bewaring te Groningen

1.

Is het U bekend dat een groot aantal cellen in het Huis van Bewaring te Groningen in een verwaarloosde en erbarmelijke staat van onderhoud verkeren?

2.

Bent U erover geïnformeerd dat het uitblijven van de beslissing over mogelijke nieuwbouw in de stad Groningen of een van de omliggende gemeenten, de ontwikkeling van de renovatieplannen van deze inrichting tot stilstand heeft gebracht?

3.

Bent U op de hoogte van het gegeven dat ten gevolge van de technische staat van het onderhoud en de verouderde vorm van gebouwtechnische beveiliging zeer geregeld onrustveroorzakende en/of vluchtgevaarlijke gedetineerden uitgeplaatst moeten worden?

4.

Hebt U informatie ontvangen over de hoogte van het ziekenhuisverzuim en het aantal vacatures ten gevolge van het uitblijven van de beslissing over nieuwbouw of renovatie?

5.

Is het U bekend dat het aantal klachtzaken van gedetineerden over de bouwtechnische staat van het pand, het uitvallen van programma's en het ontbreken van personeel die hen uitsluit, de afgelopen maanden sterk is toegenomen?

6.

Bent U bereid om voor de behandeling van de begroting van Justitie de Kamer te informeren over uw besluit over mogelijke nieuwbouw ten behoeve van Penitentiaire Inrichtingen cluster Noord?

7.

Bent U eveneens bereid om voorafgaand aan de behandeling van de begroting Justitie deze vragen te beantwoorden?