Provincie Drenthe

Zorgboerderij officieel geopend

Landbouw en Zorg: een gezonde combinatie

Assen, 19 oktober 2001
Persberichtnummer 01-103Op vrijdag 19 oktober is de eerste zorgboerderij van het provinciale project Landbouw en Zorg officieel geopend door gedeputeerde mevrouw Greetje de Vries-Leggedoor. Het gaat om 'De Olde Boerderije' van de familie Kok uit Diever. Provinciale staten hebben op 5 juli 2000 ingestemd met het project Landbouw en Zorg. Doelstelling was om binnen twee jaar vijf landbouw-zorgcombinaties te realiseren. Hiervoor hebben de staten een bedrag van 500.000 gulden beschikbaar gesteld. Er doen inmiddels vijf bedrijven mee die zich verder gaan ontwikkelen tot zorgboerderijen. Deze pilot-bedrijven staan nog in de kinderschoenen en moeten zich in het komend jaar ontwikkelen tot volwaardige, kwalitatief goede zorgboerderijen. Naast 'De Olde Boerderije' in Diever gaat het om 'De Hanse Hof' in Hooghalen, 'Van Donkersgoed' in Ellertshaar, 'Boerderij Stuifzand' in Stuifzand en een boerderij van de familie Gortemaker in Broekhuizen.

Wat zijn zorgboerderijen?
Zorgboerderijen zijn bedoeld voor mensen die om uiteenlopende redenen niet deelnemen aan de reguliere arbeidsmarkt, zoals mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap, mensen met psychische of sociale problemen, ouderen, chronisch zieken, mensen met een justitieel verleden, (ex-)verslaafden, mensen met burn-outverschijnselen, jeugdigen uit de jeugdzorg of geriatrische patiënten. Op de zorgboerderijen in Drenthe is gekozen voor het bieden van dagbesteding op bestaande agrarische bedrijven op basis van kleinschaligheid. Juist voor de groepen waarvoor een zorgboerderij zin kan hebben is kleinschaligheid belangrijk, omdat daarmee een persoonlijke en individuele doelstelling van de zorgvrager het beste gekoppeld worden. Voorbeelden van doelstellingen zijn het aanleren of in stand houden van vaardigheden, het werken aan normalisatie, integratie en resocialisatie en het trainen van structureren van dag en tijd.

Gedeputeerde Greetje de Vries vindt het belangrijk dat er in onze provincie een aantal zorgboerderijen ontwikkeld kan worden. "Het werken op een boerderij midden in de samenleving geeft voor een grote groep zorgvragers meerwaarde aan hun leven. Om aan de ontwikkeling van dergelijke bedrijven een extra impuls te geven hebben wij vorig jaar extra financiële middelen beschikbaar gesteld. Vandaag openen wij één van de zorgboerderijen die vanuit dit project is ontwikkeld. Deze staat ook symbool voor de andere vijf pilot-bedrijven die dit jaar gestart zijn. In de praktijk blijkt, zowel binnen ons project als landelijk, dat professionele ondersteuning en begeleiding én matching een belangrijke voorwaarde is om goede kwalitatieve zorgboerderijen verder te ontwikkelen en in stand te houden. Dit proberen we met dit provinciale project te realiseren."
De uitvoering van het project is in handen van de Stichting Leer Werk Zorgbedrijven Noord en Oost Nederland.Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Stafgroep Communicatie van de provincie, telefoonnummer (0592) 365265, faxnummer (0592) 357188
E-mail: communicatie@drenthe.nl