Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Postbus 20018
2500 EA Den Haag
uw brief van

uw kenmerk

ons kenmerk
DNO. 2001/5229
datum
19-10-2001

onderwerp
Deelname conferentie Esbjerg
TRC 2001/10180 doorkiesnummer

bijlagen

Geachte Voorzitter,

U heeft mij gemeld het op prijs te stellen een delegatie uit uw commissie uit te nodigen om aanwezig te zijn bij de 9e Regeringsconferentie over de Waddenzee in Esbjerg. Voorzover ik kan overzien, hebben aan de eerdere acht Regeringsconferenties over dit onderwerp geen parlementariƫrs deelgenomen. Mij is gebleken, dat ook voor de conferentie van Esbjerg niet wordt gerekend op parlementaire participatie, althans niet van Duitse en Deense zijde.

Tegen deze achtergrond zal ik niet aan uw verzoek tegemoet komen. Vanzelfsprekend zal ik u van het resultaat van de conferentie op de hoogte stellen.

De staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

G.H. Faber

Reageren

---