Vlaamse overheid

Vlaamse regering
PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING VERGADERING VAN 19 OKTOBER 2001

Vlaamse regering pakt stadskankers aan

Op voorstel van Vlaams minister Paul Van GREMBERGEN heeft de Vlaamse regering 24,8 miljoen euro (1 miljard fr.) vrijgemaakt om steden te ondersteunen bij het wegwerken van echte stadskankers. Het decreet dat de Vlaamse regering daarvoor na advies van de Raad van State definitief goedgekeurd heeft, mikt op een beperkt aantal totaalprojecten die een hefboom-functie hebben in een buurt of een wijk en voor een nieuwe dynamiek kunnen zorgen.

De Vlaamse regering wil met dit decreet tegemoet komen aan een vraag van de steden om ondersteuning te krijgen bij het realiseren van een aantal grotere projecten die de fysieke kwaliteit van de leefomgeving moeten verbeteren. Enkel projecten die kunnen garanderen dat ze voor een forse verandering kunnen zorgen, komen in aanmerking. Tevens moet het om multifunctionele projecten gaan. Dit houdt in dat ze een mix aan maatregelen moeten voorstellen waarbij enerzijds het wonen, recreëren, winkelen en werken maar anderzijds ook de inrichting van het publieke domein en de groene ruimten aan bod komen.

Niet alle steden en gemeenten kunnen projecten indienen. Minister Van Grembergen wil geen verkeerde verwachtingen scheppen. Het gaat hier niet om een alternatief investeringsfonds. De onafhankelijke jury die de ingediende projecten moet beoordelen, zal de opdracht krijgen zeer selectief te zijn. Naast Antwerpen, Gent en de centrumsteden Aalst, Brugge, Hasselt, Genk, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout kunnen ook de provinciale steden Aarschot, Deinze, Dendermonde, Diest, Eeklo, Geel, Halle, Herentals, Ieper, Knokke-Heist, Lier, Lokeren, Mol, Oudenaarde, Ronse, Sint-Truiden, Tielt, Tienen, Tongeren, Vilvoorde en Waregem projecten indienen. Tevens kan de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het tweetalig gebied Brussel- Hoofdstad een project indienen.

Projecten komen maar in aanmerking als er een belangrijke betrokkenheid en inbreng van de private sector aangetoond kan worden. Bij de beoordeling van de projecten zal ook rekening gehouden worden met de vooropgestelde timing en de uitvoerbaarheid van het project.

Minister Van Grembergen maakt zich sterk dat hij begin volgend jaar een oproep naar de steden kan lanceren. De definitieve toewijzing ziet hij haalbaar tegen eind 2002.

Het ontwerpdecreet zal ingediend worden bij het Vlaams Parlement.

persinfo : Koen Jongbloet, woordvoerder van minister Van Grembergen - tel. 02/553 23 11 e-mail: persdienst.vangrembergen@vlaanderen.be