Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

.pbtitle { font-family : Arial, Helvetica, sans-serif; font-size : small; font-weight : bold; background : #FFFFFF; } .pbtekst { font-family : "Times New Roman", Times, serif; font-size : small; background : #FFFFFF; } .pbid { font-family : "Times New Roman", Times, serif; font-size : small; background : #FFFFFF; margin : 5; } TD { font-family : "Times New Roman", Times, serif; font-size : x-small; background : #FAFAFA; margin : 5 ; } .pbpage { background : #FFFFFF; } .pbbar { background : #FF0000; }

Ministerie van Sociale Zaken en WerkgMinisterie van Directie Sociale Zaken Voorlichting, en Bibliotheek Werkgelegenheid en Documentatie

19 oktober 2001 Nr. 01/169

KLM krijgt werktijdverkorting voor ruim 14.000 werknemers

Minister Vermeend van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vandaag besloten de luchtvaartmaatschappij KLM werktijdverkorting toe te staan voor 14.400 werknemers. KLM had hiervoor een aanvraag ingediend om de gevolgen van de aanslagen op 11 september jl. in de Verenigde Staten te ondervangen. Door dit besluit kan een beroep worden gedaan op de WW-gelden.

Eerder heeft minister Vermeend de Tweede Kamer al laten weten de aanslagen als een bijzondere omstandigheid aan te merken op grond waarvan bedrijven werktijdverkorting kunnen aanvragen.

De werktijdverkorting gaat in op 28 oktober a.s. en geldt voorlopig tot en met 9 december. De regeling werktijdverkorting voorziet in een uitkering uit het WW-fonds voor de betrokken werknemers. De periode van werktijdverkorting kan volgens de regeling nog drie keer met zes weken worden verlengd.

Minister Vermeend zal binnenkort andere aanvragen voor werktijdverkorting afhandelen. Inmiddels hebben als gevolg van de aanslagen 78 bedrijven werktijdverkorting aangevraagd voor in totaal ruim 21.000 werknemers.