Gemeente Smallingerland

Convenant gemeente Smallingerland met Friesland College (19-10-01)

Op vrijdagmiddag 19 oktober 2001 hebben de gemeente Smallingerland en het regionaal opleidingencentrum het Friesland College een uniek convenant ondertekend. In dit convenant worden twee zaken geregeld:

De gemeente Smallingerland besteedt voor een periode van tien jaar de volwasseneneducatie uit aan het Friesland College.

De verkoop van Haersmasingel 37 aan de gemeente Smallingerland en het aankopen van een terrein nabij Splitting 23 door het Friesland College ten behoeve van nieuwbouw

Het unieke van het convenant is het besluit van de gemeente Smallingerland om voor een periode van tien jaar de Volwasseneducatie aan het Friesland College uit te besteden op basis van een raamovereenkomst met een kwaliteitstoets. Daarnaast is er gezamenlijk gekozen om de nieuwe locatie van het Friesland College te vestigen op de Splitting. Op de Splitting bevinden zich tal van 'verwante' scholen zoals de Friese Poort (MBO), de Liudger, het Singelland College en de Internationale Schakel-
klas. De nieuwe locatie biedt dan ook volop mogelijkheden tot samenwerking voor het Onderwijscentrum voor Anderstaligen en het Centrum voor Oriëntatie en Educatie van het Friesland.