Politiebericht Venlo 19-10-2001
Mediabericht 19 oktober (14.00 uur)

VENLO - Bereikbaarheid Politie Limburg-Noord voldoende, maar kan nog beter

VENLO - In het evaluatie-onderzoek van het landelijke telefoonnummer politie (0900-8844), dat een jaar geleden werd ingevoerd, valt de regio Limburg-Noord in positieve zin op. Het korps is in staat 98% van de bellers te helpen. 90% van de bellers wordt direkt geholpen en 8% wordt één keer doorverbonden. 82% van de bellers krijgt meteen te horen welke actie er wordt ondernomen en wie de actie gaat uitvoeren. Volgens het onderzoeksbureau wordt 98% vakbekwaam en hulpvaardig afgehandeld. In het onderzoeksrapport krijgt de Regio Limburg-Noord daarom een voldoende.

Net als bij de andere korpsen in Nederland zijn er ook bij de Politie Regio Limburg-Noord punten waarop men zich kan verbeteren. 98% wordt weliswaar goed geholpen, maar de tijdige beantwoording binnen 15 seconden wordt maar in 55% van de gevallen gehaald. De Politie Limburg-Noord is nog niet in staat de landelijk norm van 95% te halen. Grotendeels is dit een capaciteitsprobleem. Het Servicecentrum is bezet van 7 uur s ochtends tot 3 uur s nachts. Om gemiddeld drie a vier telefonistes paraat te hebben, zijn er dan zon 30 medewerkers nodig die fulltime in dienst zijn. Op dit moment zijn er dat 25, aan het eind van het jaar zullen dat er 27 zijn. Toen het onderzoek werd uitgevoerd waren er 20 medewerkers in dienst. Op piekmomenten was het Servicecentrum daardoor niet altijd in staat de beller meteen te woord staan.

Een ander kritiekpunt is dat de medewerkers van het Servicecentrum wel kunnen aangeven wat er gaat gebeuren, maar niet altijd op welk moment dat plaatsvindt. Dat heeft met de interne afstemming te maken met de verschillende basiseenheden. Hulpvragen moeten daar ingepland en afgehandeld worden. Ook op dat punt hoopt het korps door een verbeterde planning en informatievoorziening de komende maanden een verbeterslag te maken. Net als andere korpsen heeft Limburg-Noord inmiddels een actieprogramma opgesteld, dat de bereikbaarheid en de dienstverlening moet verbeteren.

Zo zal de bereikbaarheid verbeteren als het Servicecentrum op de voorgenomen sterkte is. Bovendien zal het bezettingsrooster worden aangepast op de piekmomenten van de dag. Verder zal er geïnvesteerd worden in opleidingen, werkprocessen en protocollen. Ten slotte zal er veel aandacht zijn voor de organisatie van de backoffice, de operationele eenheden, waardoor met één keer doorverbinden de vraag of het verzoek bij de juiste man of vrouw terecht komt en voor iedereen meteen duidelijk is welke actie verwacht mag worden.

Een jaar geleden werd het landelijk telefoonnummer politie (0900-8444) ingevoerd. De bedoeling van dit nummer is, dat overal in Nederland hetzelfde nummer gedraaid kan worden om de plaatselijke politie te bereiken voor zaken waarvoor niet direct spoed vereist is. Voor spoedmeldingen blijft daarnaast het nummer 112 beschikbaar. Het 0900-nummer verving alle lokale politienummers. Het nummer kost 30 cent per minuut. Alle korpsen in Nederland hebben het afgelopen jaar Servicecentra ingericht waar de 0900-beller wordt beantwoord, en hebben hun werkprocessen daar op aangepast.

Het evaluatie-onderzoek is in het voorjaar gedaan op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, door Price
Waterhouse&Coopers/Global Risk Management Solutions. Naast een kwalitatief onderzoek, hebben de onderzoekers 87 keer gebeld met het Servicecentrum van de Politie Regio Limburg-Noord met allerlei verschillende verzoeken, om de servicegraad te kunnen bepalen.