Vlaamse Volksunie

Gent gegijzeld, voor wie , voor wat? (19/10/01)

De veiligheidsmaatregelen die vandaag getroffen werden voor de Europese topontmoeting in Gent tarten elke verbeelding. In een omtrek van meer dan een kilometer sloten winkels, cafés, lagere, middelbare en hogescholen, de universiteit, dienstencentra allemaal hun deuren. Het openbaar vervoer werd volledig stilgelegd. Velen spijkerden uitstalramen en deuren dicht met houten borden of zorgden voor versterkingen langs binnen. Vanmorgen was Gent in meerdere opzichten een bezette stad, maar meer nog een dode stad, een gegijzelde stad. Mag het nog gezegd worden dat dit alles geschiedt omdat premier Verhofstadt perse een Europese topontmoeting wou realiseren in zijn eigen electorale thuishaven? Heeft de premier of zijn regering al eens stilgestaan bij de economische en menselijke kost van het hele gebeuren?
Waarom greep men, na de voorbeelden van Genua en Göteborg, niet terug naar een afgezonderd domein dat men perfect hermetisch kan afsluiten? Honderdduizenden mensen gegijzeld tot meerdere eer en glorie van Guy Verhofstadt?

Meer dan 200.000 inwoners en zeker evenveel pendelaars, dienden vandaag hun gewone doen en laten ondergeschikt te maken aan een bijeenkomst van welgeteld 15 regeringsleiders.
De maatregelen ten tijde van het Europees voetbalkampioenschap verbleken bij hetgeen wij vandaag in Gent te zien kregen. Steeds kijkt een massa mensen uit naar zulk prestigieus voetbaltornooi, waardoor men zodoende kan spreken van enig nut ten bate van het algemeen belang. Maar in welke mate zijn de Gentenaars gebaat bij dit grootscheeps treffen?

N-VA kamerlid Karel Van Hoorbeke zal, namens duizenden misnoegde Gentenaars, streekgenoot Verhofstadt eerstdaags interpelleren omtrent de economische en reële kost van dit gebeuren. Wat is de kost van het sluiten van alle scholen - niettegenstaande de lonen dienen te worden doorbetaald, het platleggen van het openbaar vervoer, wat met de miserie van de ouders die hun kinderen moeten thuishouden (actieve welvaartstaat?), worden de winkeliers en kleinhandelaars vergoed?

Auteur:
N-VA
Karel Van Hoorebeke, N-VA kamerlid

Meer informatie:
Contactpersoon: Ben Weyts, woordvoerder
Telefoon: 02/219.49.30
Fax: 02/217.35.10
E-post: ben.weyts@n-va.be
Url: www.n-va.be