Branchevereniging van Nederlandse Internet Providers


Reactie

Den Haag, 19 oktober 2001

Reactie van Branchevereniging van Nederlandse Internet Providers op beschikbaarheid terrorismehandleiding

Onlangs is bekend geworden, dat op internet een terrorismehandleiding beschikbaar is. Of het hier illegaal materiaal betreft, is ter beoordeling van de Nederlandse opsporingsinstanties.

Internet Providers faciliteren de doorgifte van informatie van anderen (gebruikers van Internet) en houden zich in principe niet bezig met de inhoud van informatie die door anderen op het web wordt of is geplaatst. Dit in verband met de vrijheid van meningsuiting.

Indien vaststaat dat sprake is van informatie met een illegale inhoud (informatie die volgens de Nederlandse wetgeving strafbaar is, bijvoorbeeld kinderporno of racistische uitingen), hanteren de leden van de NLIP de volgende gedragslijn:

Als de ISP er door iemand op wordt geattendeerd dat sprake is van dergelijke illegale inhoud dan wordt deze melding doorgegeven aan de Nederlandse opsporingsinstanties. Als zonder twijfel vaststaat dat sprake is van illegale inhoud dan kan de ISP, indien dat mogelijk is, de informatie ontoegankelijk maken.

Daarnaast is mede op initatief van de leden van de NLIP een drietal Meldpunten totstandgekomen. Het betreft het Meldpunt Kinderporno, het Meldpunt Discriminatie en Racisme en het Meldpunt Overige Illegal Content. Iedereen die stuit op illegaal materiaal op Internet kan daarvan melding doen bij het aangewezen Meldpunt, waarna de melding - indien relevant - wordt opgevolgd door de Nederlandse opsporingsinstanties.

Op deze wijze geven de leden van de NLIP vorm aan de door hen gevoelde maatschappelijke verantwoordelijkheid bij de bestrijding van illegaal materiaal op Internet.

Branchevereniging van Nederlandse Internet Providers (NLIP)

Meer informatie over het beleid van de NLIP en de genoemde meldpunten kunt u elders op deze website vinden. Zie hiervoor in het menu het onderdeel "Meldpunten"