Rijksuniversiteit Groningen

Reacties op DEZE pagina 15 okt 2001
WEEK 42/43/44 van 19 oktober tot en met 2 november 2001 Tijd: 16.00 uur.

22 Oktober
Promotie: R. van Dijk, wiskunde en natuurwetenschappen. Proefschrift: Import and assembly of alcohol oxinase in Hansenula polymorpha. Promotores: prof.dr. W. Harder en prof.dr. M. Veenhuis. Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 14.15 uur.

22 Oktober
Promotie: M.P.L. Werts, wiskunde en natuurwetenschappen. Proefschrift: Mechanically linked oligorotaxanes. Promotor: prof.dr. G. Hadziioannou. Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 16.00 uur.

22 Oktober
Studium Generale: Aan tafel. Lezing door prof.Gertjan Schaafsma: Functional food, van hype naar trend. Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5 Groningen. Tijd: 20.00-21.30 uur. Toegang: f 2,50.

22 en 23 Oktober
De oude man en de zeer van Ernest Hemingway door Johannes Kemkens. De tragiek van geluk. Plaats: Universiteitstheater, Oude Kijk in 't Jatstraat 26 Groningen. Tijd: 20.30 uur. Toegang: F 15,50.

23 Oktober
Studium Generale. Aulalezing: Het genot van lezen door Thomas Rosenboom. Welke auteurs vormden Rosenboom als schrijver? Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5 Groningen. Tijd: 20.00 uur.

23 Oktober
Oratie: prof.dr. E.F. Nozeman, hoogleraar Vastgoedontwikkeling vanwege de Stichting ter Bevordering van de Ruimtelijke wetenschappen. Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 16.15 uur.

23 Oktober
Studium Generale: Film: Tampopo, ingeleid door Patrick Faas. Plaats: USVA, Munnekeholm 10, Groningen. Tijd: 20.00 uur. Toegang: 6,--.

24 Oktober
Promotie: J.A.M. Beentjes, medische wetenschappen. Proefschrift: Diagnostic and clinical aspects of growth hormone- and adrenocortico trophic hormone deficiency. Promotor: prof.dr. W.D. Reitsma. Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 14.15 uur.

24 Oktober
Promotie: mw. S.C. Peh, medische wetenschappen. Proefschrift: Lymphoma: pattern and pathogenesis in multiethnic populations. Promotor: prof.dr. S. Poppema. Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 16.00 uur.

25 Oktober
Studium Generale: Kookperformance met Kookkunstenaar Fredie Beckmans. Plaats: USVA, Munnekeholm 10 Groningen. Tijd: 19.00 uur. Toegang: 15,--.

25 Oktober
Promotie: P. Maier, economische wetenschappen. Proefschrift: The impact of politics on monetary policy: A study of the Bundesbank and other central banks. Promotor: prof. dr. J. de Haan. Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 14.15 uur.

25 Oktober
Promotie: T. Groenewald, rechtsgeleerdheid. Proefschrift: Doeloverschrijding bij NV en BV. Promotor: prof.mr. L. Timmerman. Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 16.00 uur.

26 Oktober
Promotie: V.M. Fischer, wiskunde en natuurwetenschappen. Proefschrift: In situ electrochemical regeneration of activated carbon. Promotor: prof.ir. J.A. Wesselingh. Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 14.15 uur.

26 Oktober
Promotie: R. Bruggeman, medische wetenschappen. Proefschrift: The therapeutic potential of risperidone in Tourettes syndrome; a preclinical and clinical study. Promotores: prof. dr. B.H.C. Westerink en prof. dr. J.A. den Boer. Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 16.00 uur.

29 Oktober
Promotie: P.H.A. Nijhuis, medische wetenschappen. Proefschrift: Soft tissue sarcoma at the turn of the millennium. Aspects of epidemiology, cytogenetics, diagnosis and treatment . Promotores: prof.dr. H.J. Hoekstra, prof.dr. W.M. Molenaar en prof. dr. H. Schraffordt Koops. Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 16.00 uur.

29 Oktober
Studium Generale. Lezing door prof. Vaclav Smil: Voeding voor 10 miljard. Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstaat 5, Groningen. Tijd: 20.00-21.30 uur. Toegang: F 2,50.

30 Oktober
Oratie: prof. Dr. H.B.M. Molleman. Leeropdracht befrijfskunde, i.h.b. de personele factor in productie- en servicemanagement. Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 16.15 uur.

31 Oktober
In de serie Jonge doctors van Studium Generale: CPN en Moskou, door dr. Gerrit Voerman. Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5 Groningen. Tijd: 16.30-17.30 uur.

31 Oktober
Studium Generale: Film: The cook, the thief, his wife and her lover. Ingeleid door prof.dr. Helen Wilcox. Plaats: USVA, Munnekeholm 10, Groningen. Tijd: 20.00 uur. Toegang: 6,--.

31 Oktober
Promotie: G.H. Koppelman, medische wetenschappen. Proefschrift: Genetics of asthma and atopy. Promotores: prof.dr. D.S. Postma en prof.dr. D.A. Meyers. Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 14.15 uur.

31 Oktober
Promotie: E. Sieders, medische wetenschappen. Proefschrift: Outcome assessment of pediatric liver transplantation. Promotor: prof.dr. M.J.H. Slooff. Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 16.00 uur.


1 November
Promotie: K. Vlas, letteren. Proefschrift: Hulpbetoon en afwering. Het Friese Groen Kruis 1901-1980. Promotor: prof.dr. P. Kooij .Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 15.00 uur.


2 November
Jubileumviering: Laboratorium voor Plantenoecologie viert haar 40-jarig bestaan met personeelsleden, promovendi en doctoraal studenten die vanaf 1961 aan het laboratorium verbonden waren. Plaats: Biologisch Centrum, Kerklaan 30 Haren. van der Leeuw, Nieuwe Kijk in 't Jatstr. 104 Groningen. 3 oktober to en met 5 november 2001. Openingstijden: di t/m vr: 10.00-16.00 uur, za en zo: 13.00-17.00 uur.

Het Anatomisch Museum heeft tot doel de bezoeker inzicht te verschaffen in de ontwikkeling en de bouw van het menselijk lichaam. Met preparaten, schedels, skeletten en modellen worden de onderhuidse geheimen van de mens ontsluierd. Het museum bevindt zich in een unieke en authentieke staat. Openingstijden: zondag- en