Ingezonden persbericht

Eis Energis tegen KPN door OPTA toegewezen

ROTTERDAM, 19-10-2001 -- Telecom- en internetdienstverlener Energis is door OPTA in het gelijk gesteld in een geschil met KPN over de hoogte van de tarieven, zoals bepaald in de interconnectie-overeenkomst tussen KPN en Energis. KPN had het door Energis in rekening gebrachte tarief voor de dienst Energis Terminating Access (het afhandelen van telecommunicatieverkeer) eenzijdig verlaagd. OPTA heeft nu vastgesteld dat KPN niet gerechtigd was dit te doen.

Andy Irvine, algemeen directeur van Energis, is opgetogen over de uitspraak van OPTA: "Energis juicht de beslissing van OPTA toe. OPTA heeft daarmee bevestigd dat KPN de markt niet kan dicteren. Alleen op die manier kan er effectieve concurrentie zijn."

Tarifering Terminating Access-diensten Energis Terminating Access houdt in dat als een abonnee van KPN een gesprek wil voeren met een klant van Energis, dit gesprek door KPN aan Energis wordt "overgedragen" waarna Energis het gesprek bij haar klant aflevert. Terminating Access-diensten zijn diensten die alle telecomoperators aan elkaar leveren.

Op 19 juni 1997 heeft KPN met Energis, toen nog EnerTel geheten, een interconnectie overeenkomst gesloten voor de duur van drie jaar. In deze overeenkomst was vastgelegd welk bedrag KPN en Energis elkaar per minuut in rekening brengen voor de dienst Terminating. Na het aangaan van deze overeenkomst heeft OPTA bepaald dat KPN kostengeoriënteerde tarieven moet hanteren voor het verlenen van interconnectie. Hiermee wordt voorkomen dat KPN door middel van tarifering haar feitelijke monopoliepositie in stand kan houden en de liberalisering van de telecommarkt kan belemmeren. Alle telecom-dienstverleners moeten immers de interconnectie-diensten van KPN Telecom afnemen, gezien hun positie op de markt. Vanaf 1 juli 1999 tot augustus 2000 heeft KPN echter haar kostengeoriënteerde - en dus lagere - tarieven voor de dienst "Terminating Access" eenzijdig ook op de Energis Terminating Access dienst van toepassing verklaard.Ingezonden persbericht