Wessanen NV

Amstelveen, 19 oktober 2001
(13:00 uur)
Aandelenreductie Wessanen goedgekeurd

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Wessanen nv van hedenmorgen heeft goedkeuring verleend aan de aanpassing van de kapitaalstructuur door de reductie van het aantal uitstaande aandelen met 10% en aan het intrekken van ingekochte aandelen.

De aanpassing van de kapitaalstructuur (de 'Kempen-route') bestaat uit een reductie van het aantal aandelen met 10%. Hierbij is geen Nederlandse inkomsten- en dividendbelasting verschuldigd. Dit is mogelijk door de structuur van de transactie, waarbij (1) een gedeelte van de agioreserve zal worden omgezet in nominaal aandelenkapitaal, (2) het aldus aangepaste nominale aandelenkapitaal zal worden verminderd met terugbetaling van een bedrag in contanten van EUR 0,92 per aandeel, overeenkomend met 10% van de slotkoers op 2 oktober 2001, en (3) elke tien bestaande aandelen zullen worden omgewisseld in negen nieuwe aandelen.

Na deze goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders streeft Wessanen ernaar de aandelenreductie in combinatie met de kapitaaluitkering, met inachtneming van een juridische wachttermijn van twee maanden, nog voor het einde van 2001 te laten plaatsvinden.

Concerndirectie
Koninklijke Wessanen nv