Arcadis

PERSBERICHT

CompanyAddressARCADIS NV
Utrechtseweg 68
Postbus 33
6800 LE Arnhem
Tel 026 3778 292
Fax 026 4438 381
www.arcadis.nl

Arnhem, 19 oktober 2001

ARCADIS SLUIT SANERINGSCONTRACT ENKELE MILJOENEN DOLLARS MET GATX

ARCADIS heeft een contract van enkele miljoenen dollars afgesloten voor het saneren van een voormalige terminal van de Amerikaanse transportonderneming GATX op Staten Island, New York. ARCADIS biedt vooraf een prijsgarantie ten aanzien van de hoogte van de saneringskosten volgens het Guaranteed Remediation Program (GRiPÔ).

Het betreft een terrein van 178 hectare dat van 1929 tot 1999 als petroleumopslag- en overslagfaciliteit heeft gediend. In 1989 werd de locatie door GATX overgenomen, die er tot 1999 activiteiten ontplooide. Het terrein werd voornamelijk gebruikt voor het laden en lossen van petroleumproducten van schepen op de Arthur Kill rivier en de overslag van petroleumproducten via transmissielijnen op de locatie.

De werkzaamheden van ARCADIS omvatten de biologische in-situ sanering van met koolwaterstoffen verontreinigde grond, het verwijderen van vloeibare koolwaterstoffen en gecontroleerde natuurlijke verdunning van verdere verontreinigingen. Het project wordt uitgevoerd onder de supervisie van het milieuautoriteiten van de staat New York.

ARCADIS voert al sinds 1994 saneringen uit tegen een vooraf vastgestelde prijs. De GRiPÔ aanpak van ARCADIS garandeert opdrachtgevers dat hun terrein wettelijk schoon wordt opgeleverd tegen een vaste prijs, waarbij ARCADIS alle verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen op zich neemt. Het Guaranteed Remediation ProgramÔ beperkt risico's en maakt vastgoedtransacties mogelijk door het versneld wettelijk schoon opleveren van terreinen. De GRiPÔ aanpak van ARCADIS heeft al tot meer dan 50 vastgoedtransacties geleid waarbij terreinen na sanering hergebruikt kunnen worden voor industriële, commerciële, recreatieve en woondoeleinden. Gezamenlijk vertegenwoordigen deze transacties een waarde van meer dan 1 miljard dollar.

ARCADIS is een toonaangevende dienstverlenende kennisorganisatie, wereldwijd werkzaam op de terreinen infrastructuur, gebouwen, milieu en communications. Wij nemen verantwoordelijkheid voor projecten en programma's van idee, via implementatie tot exploitatie. Centraal in onze integrale aanpak staat de meerwaarde voor onze opdrachtgevers.

ARCADIS telt 8000 medewerkers, die met elkaar een jaarlijkse omzet van EUR 800 miljoen genereren. We zijn resultaatgericht, investeren voortdurend in onze kennis en vaardigheden, zodat we opdrachtgevers maximale waarde kunnen bieden in de vorm van haalbare oplossingen die bijdragen aan hun succes.