Landelijke Studenten Vakbond


PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT PERSBERICHT

Buitenlandse studenten op straat

Utrecht, 19 oktober - Veel buitenlandse studenten die in Nederland komen studeren, hebben grote problemen bij het vinden van woonruimte. Vooral nu de kamermarkt in Nederland ontzettend krap is, is voor hen de situatie onhoudbaar. Buitenlandse studenten slapen in hotels, bij medewerkers van de onderwijsinstelling of keren gedesillusioneerd terug naar huis. De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) eist snelle verbetering.

Vooral in Groningen, Wageningen en Amsterdam zijn de problemen groot. In Groningen en Leeuwarden logeert een flink aantal studenten in een hotel. Medewerkers van de RUG en de WUR hebben hun huizen ter beschikking gesteld aan schrijnende gevallen. In Amsterdam sliepen buitenlandse studenten wekenlang op een matrasje in een hal van een studentencentrum. Enkele tientallen studenten uit Groningen en Amsterdam zijn zelfs naar hun vaderland teruggekeerd omdat ze op straat stonden. Dit blijkt uit een inventarisatie die de Landelijke Studenten Vakbond deze week uitvoerde

Voor buitenlandse studenten levert een kamer zoeken in Nederland nog meer problemen op dan voor Nederlandse studenten: ze kunnen vooraf niet ter plekke gaan kijken en weten vaak niet waar ze moeten zijn. Bovendien worden ze niet gewaarschuwd voor de slechte situatie. "Ze worden naar Nederland gelokt met veel te rooskleurige voorlichting, en soms zelfs een kamergarantie, die de instellingen vervolgens niet waar kunnen maken." aldus Sofie Joosse, voorzitter van de LSVb.

De internationalisering van het hoger onderwijs is een veelbesproken onderwerp. Maar als Nederland mee wil spelen, moet het ook de consequenties dragen, vindt de LSVb. Goede voorwaarden, waaronder huisvesting, zijn belangrijk wanneer instellingen deelnemen aan internationale uitwisselingsprogramma's. Dit is dus in het belang van zowel Nederlandse als buitenlandse studenten.

De LSVb is blij met de kamervragen die PvdA-kamerlid Hamer gisteren over dit onderwerp gesteld heeft (zie kamerstuk 2010201270). Maar volgens de LSVb moeten er ook concrete dingen gebeuren. De LSVb wil dat hoger-onderwijsinstellingen en gemeenten snel zorgen voor goede en voldoende huisvesting voor buitenlandse studenten. Bovendien pleit de LSVb voor eerlijke en duidelijke voorlichting aan studenten.


---