Gemeente Axel

zeeuws vlaanderen

KORTE BERICHTEN

(week 42)

* AXPO 2001
Zaterdag 6 oktober jl. vond de succesvolle, derde editie van de AXPO plaats in sporthal 't Sportuus in Axel. Duizenden bezoekers genoten er van sportdemonstraties en een modeshow. Natuurlijk maakten ze een rondje langs de stands van tal van Axelse bedrijven. Ook de Gemeente Axel was vertegenwoordigd, met informatie over het de StadsPas Axel, het Jeugdcentrum Axel en toeristische attracties


* Burgerlijke Stand
maand september 2001


* Begrotingsvergadering
Tijdens de openbare raadsvergadering van donderdag 25 oktober 2001 zal de begroting 2002 worden behandeld. Ook deze laatste begroting van de zelfstandige gemeente Axel is sluitend, dat wil zeggen dat er geen tekorten zijn. Bovendien is het gemeentebestuur erin geslaagd de belastingverhoging voor inwoners zoveel mogelijk te beperken. Wilt u deze raadsvergadering bijwonen? U bent welkom op de publieke tribune in de raadszaal in het stadhuis, Markt 1 te Axel; aanvang van de vergadering is 14.00 uur.

Koninklijke onderscheiding
Zaterdag 6 oktober jl. werd de heer G.A. Kaijser, tijdens een reüniebijeenkomst in de brandweerkazerne, koninklijk onderscheiden: het heeft Hare Majesteit behaagd de heer Kaijser te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Meneer Kaijser is ruim 36 jaar lid van de Vrijwillige Brandweer geweest. Hij heeft zich via diverse cursussen opgewerkt tot plaatsvervangend algemeen commandant in de rang van adjunct hoofdbrandmeester. Velen kennen de heer Kaijser als cursusleider, trainer (vooral van wedstrijdploegen) en examinator. Op 1 februari jl. nam hij afscheid; hij heeft wel aangegeven dat hij het spuitvoetbal en andere spelletjes op Koninginnedag wil blijven organiseren.

Nieuw paspoort
Sinds maandag 1 oktober is er een nieuw paspoort en een nieuwe identiteitskaart. Tegelijk met de invoering van deze nieuwe reisdocumenten zijn de regels voor het aanvragen ervan veranderd, evenals voor het bijschrijven van kinderen. U krijgt een paspoort of identiteitskaart niet meteen meer mee; het nieuwe document ligt na 4 à 5 werkdagen aan de balie Burgerzaken in het stadhuis voor u gereed. Vragen? Voor nadere informatie kunt u terecht op www.paspoortinformatie.nl of bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente Axel, telefoon 0115-568335 of 568407.