Provincie Groningen

Groningen, Persbericht nr. 213

Commissaris van de Koningin Alders start werkzaamheden parkeerterrein transferium in Winsum

Op vrijdag 19 oktober bezoekt de Commissaris van de Koningin H. Alders de gemeente Winsum in het kader van zijn reguliere bezoeken aan de gemeenten in de provincie Groningen.

De gemeenten in de provincie Groningen ontvangen één maal per twee jaar de Commissaris van de Koningin waarbij speciale aandacht wordt geschonken aan een vooraf bepaald thema. Dit jaar is het thema "leefbaarheid". Met het college van burgemeester en wethouders wordt gesproken over de aanpak van de leefbaarheid in de gemeente en plannen voor de ontwikkeling van het stationsgebied Winsum. Tijdens het gemeentebezoek verricht de heer H. Alders om 11.30 uur de officiële starthandeling voor het parkeerterrein op het toekomstige Transferium.

Aansluitend is er voor de pers gelegenheid vragen stellen tot 12.30 uur in de Gouden Karper, Hoofdstraat W 5 te Winsum.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Marga Bertens, afdeling bestuurscontacten, tel: 050-3164765.