Nederlandse Spoorwegen

Persbericht

SMVP rapport overhandigd aan NS
19 oktober 2001
Vanmorgen heeft mr. Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Maatschappij Veiligheid en Politie (SMVP) een adviesrapport overhandigd aan Hans Huisinga, president-directeur van de NS. De SMVP concludeert in het rapport dat de conducteur terug op zijn voetstuk moet.

Begin dit jaar heeft NS de SMVP gevraagd advies te geven over de manier waarop veiligheid verbeterd kan worden en welke partijen essentieel zijn bij de realisatie hiervan. Sociale Veiligheid is voor NS van groot belang en NS wil de veiligheid in de trein en op het station voor reizigers en personeel verbeteren. De SMVP constateert dat de conducteur de onbetwiste spil hoort te zijn in de bewaking van de veiligheid op de trein. Ook NS wil zorgen dat de conducteur weer voldoende regie in handen krijgt voor veiligheid op de trein. Hans Huisinga: Ik besef heel goed dat het onze eerste verantwoordelijkheid is om te zorgen voor voldoende treinen en personeel en goede middelen en ondersteuning voor onze mensen. Terecht zijn dit ook de prioriteiten van Bestemming: klant Nú.
Voetstuk

Een manier om de conducteur weer op zijn voetstuk te krijgen is volgens het rapport lijnsgebonden werken. De conducteur leert veiligheidspartners beter kennen en is minder anoniem. NS heeft met het huidige dienstrooster het aantal treinseries per standplaats al wat beperkt en zal in de praktijk scherp in de gaten houden hoe dit werkt. Hans Huisinga: Maar ik zie nu geen aanleiding om af te wijken van de afspraken die we daarover met de vakbonden hebben gemaakt.

De SMVP beveelt een betere samenwerking tussen alle betrokken partijen aan om de veiligheid in treinen en op en rond stations te verbeteren. NS werkt voor het verbeteren van de veiligheid al veel samen met verschillende betrokkenen. Het is immers niet alleen een NS-probleem, maar een maatschappelijk probleem waar ook NS last van heeft. De zorg voor veiligheid stopt ook niet bij het station. Wat ons betreft, verloopt de hele reis van de klant, dus ook bij onze collega-vervoerbedrijven, aangenaam en prettig, aldus Hans Huisinga.