Wessanen NV

Wessanen handhaaft verwachtingen voor geheel 2001

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Wessanen nv inzake het aanpassen van de kapitaalstructuur en het intrekken van ingekochte aandelen welke vanmorgen zal plaatsvinden, zal de Concerndirectie tevens de volgende mededelingen doen:


· Wessanen handhaaft vooruitzichten voor het gehele jaar;
· Inkoop eigen aandelen via de beurs tot nu toe 5,8%.
Handhaving vooruitzichten voor het gehele jaar
Wessanen handhaaft de eerder uitgesproken verwachting dat voor geheel 2001 het bedrijfsresultaat van de kernactiviteiten, dus exclusief zuivel, met tenminste 15% zal stijgen ten opzichte van 2000. Tevens handhaaft de onderneming haar verwachting dat de nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening over geheel 2001 zal uitkomen op EUR 75-80 miljoen. Ook ligt de uitvoering van de wellness strategie op schema. Vanaf medio 2000 heeft Wessanen EUR 500 miljoen nieuwe omzet in natuurlijke voeding en specialiteiten geacquireerd.

Inkoop eigen aandelen via de beurs tot nu toe 5,8% Op 3 oktober jl. kondigde de Concerndirectie aan dat zij voornemens is het aantal uitstaande (certificaten van) aandelen Wessanen met maximaal 17% te reduceren door middel van een combinatie van de aanpassing van de kapitaalstructuur (10%) en inkoop via de beurs (7%). Tot op heden zijn 5.056.678 eigen aandelen via de beurs ingekocht tegen een gemiddelde koers van EUR 9,78.

Concerndirectie
Koninklijke Wessanen nv