Actueel

Mededelingen inzake faillisementen, surseance van betaling en schuldsaneringszaken van week 41, vrijdag 12 oktober 2001
Bron: Rechtbank Zutphen

Datum actualiteit: 12-10-2001

Publicatie van de arrondissementsrechtbank te Zutphen

99/6 F
In het faillissement van Gerrit Jan Doeleman, geboren op 17 juni 1955 te Aalten, wonende te 7275 AE Gelselaar, Van Bevervoordestraat 17 ligt vanaf 19 oktober 2001 de goedgekeurde slotuitdelingslijst ter inzage.

De griffier