Universiteit van Utrecht

19 oktober 2001, 16:15 uur

Promotie: Mobiliteit in het geding. Een onderzoek naar de doeltreffendheid van het openbaar vervoer beleid.

Mr. C.J. Nyqvist, Rechtsgeleerdheid 16:15 uur

Promotor: prof.dr. R.J. in 't Veld

Het overheidsbeleid van de afgelopen decennia ten aanzien van het openbaar vervoer in Nederland kan niet bepaald een succes worden genoemd. De concrete maatregelen die zijn genomen waren weliswaar begrijpelijk, maar allesbehalve effectief. Tot deze conclusie komt Chris Nyqvist aan de hand van een historische analyse. Die ineffectiviteit wijt hij aan de discrepantie tussen een 'politieke en bedrijfsmatige rationaliteit' enerzijds, en de ondergeschikte rol van het belang van de reiziger binnen de politieke besluitvorming anderzijds. Het optreden van de overheid is volgens Nyqvist door het ontbreken van visie en integrale planning nauwelijks richtinggevend geweest. Uit zijn onderzoek blijkt bovendien dat, in zoverre er al enig conceptueel denken aan de politieke besluitvorming ten grondslag heeft gelegen, de overheid zich daarbij vrijwel uitsluitend heeft gefocust op 'het aanbod'. Volgens Nyqvist moet het integrale beleid en het conceptuele denken van de overheid te worden afgestemd op 'de vraag'. Om het overheidsbeleid ten aanzien van het openbaar vervoer in Nederland doeltreffend te maken stelt de promovendus (voormalig Wethouder van verkeer & vervoer in Den Haag) de introductie van de 'Wet van het behoud van kwaliteit' voor. Daarin staat 'de vraag' centraal en wordt de consument een passende (compenserende) kwaliteit aangeboden in ruil voor de ontnomen kwaliteit.

Gewijzigd:Friday, September 28, 2001 Johan Vlasblom