Vrije Universiteit Amsterdam

Informatie voor de pers. Vrije Universiteit Amsterdam. 04/10/2001


---

Dies natalis in het teken van 30 jaar Bewegingswetenschappen aan de VU

Tijdens een openbare bijeenkomst op vrijdag 19 oktober 2001 herdenkt de Vrije Universiteit het feit dat ze 121 jaar geleden werd opgericht.

Onder de titel "Stilstaan bij bewegen" wordt tijdens deze dies natalis speciale aandacht besteed aan het dertigjarig bestaan van de Faculteit der Bewegingswetenschappen van de VU. Daartoe wordt de dies-rede in twee delen uitgesproken door achtereenvolgens prof.dr. A.P. Hollander, hoogleraar Bewegingsfysiologie en prof.dr. P.J. Beek, hoogleraar Coördinatiedynamica. In deze diesrede wordt stilgestaan bij twee aspecten van het bewegen: de energievoorziening en de sturing van het bewegen.

In september 1971 werd aan de VU de Interfaculteit Lichamelijke Opvoeding (IFLO) opgericht. Het aantal aanmeldingen (120) overtrof in dat eerste jaar direct al het aantal beschikbare plaatsen (40). Aanvankelijk waren de diverse vakgroepen van de IFLO op verschillende locaties gehuisvest, maar inmiddels is de gehele faculteit ondergebracht in het gebouw van de Medische faculteit aan de Van der Boechorststraat. Er bestaat nog steeds een zeer goede en vruchtbare samenwerking met de Instrumentmakerij van het AMC, een samenwerking die onder meer de befaamde klapschaats heeft opgeleverd. In 1987 werd de IFLO omgedoopt tot Faculteit der Bewegingswetenschappen (FBW). Inmiddels is FBW uitgegroeid tot een faculteit met zo"n 700 studenten en 1300 alumni (oud-studenten). De faculteit kan al jaren bogen op een stabiele studenteninstroom van ruim 150 eerstejaars dit jaar zelfs 190! Bij de FBW vormt en ontwikkelt men theorieën over de diverse aspecten van het menselijk bewegen. Hoe leren mensen bewegingen aan en wat is de rol van visuele informatie bij bewegen? De theorie wordt vervolgens toegepast in de praktijk van met name de sport, de arbeid en de gezondheidszorg.

Ter gelegenheid van de dertigste verjaardag van de FBW staan er verschillende activiteiten op stapel. Zo brengt de faculteit het succesvolle boek uit 1996, "Stilstaan bij bewegen wetenschappelijke antwoorden op vragen uit de wereld van het menselijk bewegen", in een uitgebreide editie opnieuw uit. Ook organiseert de faculteit op 19 oktober een symposium voor VWO-docenten. Het thema van de bijeenkomst is "Werkstuknetwerk". Op maandag 15 oktober wordt de nieuwe FBW PR-film gepresenteerd. Deze heeft als titel: "George, een beweeglijk type." Tot slot worden er in november feestelijke activiteiten georganiseerd voor studenten, alumni en (oud)medewerkers. Alles over 30 jaar FBW en de daaraan verbonden activiteiten is te vinden op de facultaire site: www.fbw.vu.nl.